Wie zijn wij

V&VN Complementaire zorg is dé organisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden die complementaire zorg een warm hart toedragen. V&VN is de grootste beroepsorganisatie van zorgend Nederland. Als afdeling van deze beroepsorganisatie zetten wij ons sinds 1998 in om complementaire zorg te integreren in de gangbare gezondheidszorg. We willen een beroepsvereniging zijn van, voor en door leden. Daarom vinden we het van belang leden te betrekken en te binden.


Missie & Visie
In de maatschappij is er een toenemende belangstelling voor natuurlijke vormen van zelfzorg , bijvoorbeeld door kruiden, yoga, massages. Mensen zoeken balans en welbevinden, en steeds meer mensen combineren reguliere zorg met aanvullende therapieën. Patiënten/cliënten willen graag dat deze zorgvormen geïntegreerd worden in de gezondheidszorg. Zorgprofessionals willen niet alleen ziekte-gericht werken, maar ook bijdragen aan welbevinden en comfort van patiënten.

Complementaire benaderingen gaan terug naar waar de oorsprong van de verpleging lag: namelijk een integrale benadering van het individu waarin oog en aandacht is voor alle aspecten van het menselijk functioneren lichamelijk, mentaal, emotioneel, sociaal én spiritueel. Tevens naar een verpleegkunde waarin zorgvrager en verpleegkundige samen kijken welke benaderingen (regulier en complementair) passen bij de op dat moment door de zorgvrager geuite hulpvragen. 

V&VN Complementaire Zorg werkt aan de integratie van complementaire zorg door:

  • het onderhouden van een netwerk van professionals, beleidsmakers, patiëntenorganisaties en onderzoekers op het gebied van complementaire zorg of integratieve gezondheidszorg
  • het delen van kennis met professionals in de gezondheidszorg, patiënten, mantelzorg, beleidsmakers in gesprekken, congressen, lezingen, publicaties in boeken en tijdschriften
  • het verzorgen van scholing van professionals en vrijwilligers in de gezondheidszorg
  • bij te dragen aan de ontwikkeling van complementaire zorg in de praktijk door informatie, advies, scholing en onderzoek
  • nieuwe kennis te ontwikkelen door initiëren van onderzoek of daarin te participeren, stimuleren van laagdrempelig praktijkonderzoek
  • mee te doen aan discussies en gesprekken binnen de beroepsgroep van zorgprofessionals, de gezondheidszorg en daarbuiten
  • het ondersteunen van complementaire collega's op de werkvloer door vraagbaak te zijn, maar ook door inspirerende bijeenkomsten van de afdeling, interessante bijscholingen en betrouwbare informatie
  • stimuleren van deskundige complementaire zorg door het beheren van het deskundigheidsdomein Complementaire Zorg in het kwaliteitsregister Verzorging en Verpleging.

 

Bloem Complementair Banner (1)

Complementaire zorg betekent letterlijk‘ aanvullende zorg’.

In 1996 is de term ‘complementaire zorg’ binnen het verpleegkundige beroep in Nederland geïntroduceerd door Drs. Astrid Noorden. Zij deed onderzoek naar het toepassen van deze zorgvormen door Nederlandse verpleegkundigen. Zij formuleerde een definitie van het begrip ‘complementaire zorg interventie’. Deze definitie wordt in Nederland veel gebruikt om het begrip ‘complementaire zorg’ helder te krijgen.

‘Complementaire zorginterventies zijn die verpleegkundige interventies binnen het verpleegkundig proces en de verpleegkundige praktijk, die toegepast worden op basis van natuurlijke therapieën om het zelfhelend vermogen van de patiënt te ondersteunen, stimuleren of activeren en waarbij de zorg betrekking heeft op de mentale, emotionele, lichamelijke, spirituele en sociale behoeften van de patiënt, zodat deze een staat van welbevinden kan (her-) winnen’
                                                                                                                                                                                                              

Uit deze definitie volgen de kenmerken van complementaire zorg :
• complementaire zorg speelt zich af binnen het zorgberoep
• complementaire zorg stelt zich als doel het welbevinden van de zorgvrager te vergroten
• uitgangspunt is het holistisch mensbeeld
• de interventies gebruiken stoffen uit de natuur en/of gaan uit van het energetisch principe
• de interventies stimuleren het zelfhelend vermogen
Naast deze kenmerken van complementaire zorg vanuit de definitie van Noorden, is er nog een ander belangrijk kenmerk, namelijk:
• de kwaliteit van de aanwezigheid en aandacht van de zorgverlener spelen een belangrijke rol in de toegepaste interventies

De veranderde zorgbehoefte heeft er de laatste decennia voor gezorgd dat er vraag is ontstaan naar uitbreiding van de reguliere zorg. Complementaire zorg voorziet in deze behoefte, waardoor totale zorg ontstaat.
Een belangrijke inspiratiebron voor complementaire zorg zijn de natuurgeneeswijzen. Maar ook het energetisch denken vanuit de oosterse geneeswijzen speelt hierin een aanzienlijke rol.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!