Verslag ALV en welke weg voor de toekomst

  • 16 november 2018
  • Nieuwsbericht
  • Complementaire Zorg

Op 2 november heeft de ALV plaatsgevonden op de prachtige locatie Soesterduinen.

De leden werden op de hoogte gebracht dat de afdeling er financieel goed voorstaat, er hard wordt gewerkt aan de MBO jaaropleiding en wil de afdeling de scholingen verdieping geven. Tevens is het de bedoeling dat er meer onderzoek op de website komt. 


Na het officiële gedeelte werd Martine Busch geïntroduceerd. Zij vertelde over de weg van complementaire zorg tot nu toe, de ontwikkelingen nationaal en internationaal. En stelde de vraag of complementaire zorg nog wel voldoet aan de huidige eisen? Zou er gesproken dienen te worden over integratieve of integrale verpleging en verzorging. Aan het eind van de dag zou de vraag opnieuw gesteld worden.

 

Na de lunch vertelde Brigitte Sprenkels een inspirerend verhaal over haar werk als verpleegkundige in de wijk waar zij complementaire zorg toepast.  oa muziek op haar telefoon waardoor haar zorgvrager geniet tijdens de zorgverlening en minder last ervaart van een aantal klachten. En waarbij je met heel weinig middelen (alleen een mobiele telefoon) een cliënt kan laten genieten van haar favoriete
muziek (en samen zingen) waardoor zorg ook veel soepeler verloopt. Brigitte heeft het sinds 1 november voor elkaar dat zij van haar werkgever (Surplus Zorg) 4u per week mag besteden aan complementaire zorg.  Dit was een enorme stimulans voor de andere aanwezigen. 

 
Na het verhaal van Brigitte vertelde Marjolijn Schagen, bestuurslid, verhalen en woorden vanuit een aantal ontvangen mails verstuurd door leden. Hierin kwam onder meer naar voren dat er behoefte is aan cursussen, verdieping, terugkomdagen en praktische handvatten hoe cz te implementeren. Dat er nog steeds veel weerstand wordt gevoelt bij het toepassen van cz.


Tijdens het actieve middaggedeelte werden de leden en bestuursleden in groepjes verdeeld. Op grote flappen stonden enkele vragen geschreven en alle leden kregen de kans om hun mening te geven. Een van de vragen was: “wat is voor jou de toegevoegde waarde van cz”. Hoe prachtig waren de antwoorden enging men met elkaar in gesprek. Een aantal voorbeelden van antwoorden zijn: het houd de dokter buiten de deur, Aandacht voor de totale mens in het vaak fysieke vpk werk, Denken in mogelijkheden—ook iets anders dan medisch, Het mogen en kunnen aanraken van het zelfhelend vermogen van de ander.


Andere reacties op vragen waren: Men zich meer bewust is van eigen intentie, onvoorwaardelijke liefde, de relatie zorgvrager-zorgverleners is beter, bewuster gaan zien, horen, voelen, de sfeer rond om de patiënt. Ook wel “out of the box” denken genoemd.

De vorm waarop de mening ingebracht kon worden werd als positief  ervaren door de aanwezige leden.


Aan het eind van de middag werd opnieuw de vraag gesteld of de ingeslagen weg van complementair naar integrative werd goedgekeurd. Hierop werd gestemd door de leden en unaniem akkoord gegeven. De stappen zijn gezet.


De notulen van de ALV zijn spoedig te vinden onder Mijn V&VN onder de afdeling complementaire zorg,documenten, leden, ALV 2018

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)