Van complementaire zorg naar integrative nursing

  • 2 april 2019
  • Complementaire Zorg

Van complementaire zorg naar integrative nursing

Beste leden,

Op de vorige ALV hebben we besloten dat we als afdeling willen dat complementaire zorg niet langer alleen maar aanvullend is. Want daarmee is het ook kwetsbaar bij hoge werkdruk en schiet het er al gauw bij in. We willen het beter laten integreren in de dagelijkse zorg, zodat het ‘integrative nursing’ wordt. Daarvoor hebben we gezamenlijk een stappenplan afgesproken: 

1.     Literatuursearch complementaire zorg en integrative nursing

2.     Werksessie op ALV van V&VN, afdeling cz (november 2018) aan de hand van definitie complementaire zorg en definitie integrative nursing. Doel: draagvlak voor verandering creëren en consensus over de aanpak


3.     Uitwerken resultaten ALV, conceptdefinitie met aanpassing aan Nederlandse situatie

4.     Conceptdefinitie voorleggen aan focusgroepen uit ledenbestand V&VN afdeling complementaire zorg


5.     Conceptdefinitie voorleggen aan Europees netwerk integrative nursing

6.     Conceptdefinitie voorleggen aan andere afdelingen van de V&VN, zoals oncologie, palliatieve zorg,
kinderverpleegkunde, pijnverpleegkunde

7.     Beleid formuleren op basis van nieuwe definitie

8.     Nieuwe definitie en beleid ter accordering voorleggen aan ALV 2019

 
De tweede stap hebben we op de vorige ALV al gezet, met veel enthousiasme en mooie uitkomsten. De resultaten van de verschillende groepjes zijn inmiddels uitgeschreven en geordend, maar nog niet geanalyseerd. We realiseerden ons namelijk dat we dit graag zo onderbouwd mogelijk willen doen en dat kost tijd en een zorgvuldige aanpak. Daar is meer tijd voor nodig en vermoedelijk ook de inzet van 1 of 2 studenten. Dit betekent dat we de eindresultaten van ons stappenplan nog niet kunnen presenteren op de volgende ALV. Daarvoor vragen we de leden om begrip.


We willen wel middels onze nieuws brief regelmatig verslag doen van de voortgang van dit belangrijke proces.


Er is intussen een projectgroep ‘Integrative Nursing’ gevormd, met drie bestuursleden (Marjolijn Schagen, Tejo Hylkema en Petra van Mil) en twee adviseurs (Nancy Strybol en Martine Busch). Graag zouden we deprojectgroep aanvullen met 1 of 2 leden. Heb je interesse?

Mail dan naar Marjolijn

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.