Richtlijnen en complementaire zorg

  • 18 december 2021
  • Richtlijnen en protocollen
  • Complementaire Zorg

Richtlijnen vormen het uitgangspunt van je handelen en helpen jou de keuze te maken voor de juiste zorg. Ook binnen de complementaire zorg kennen we richtlijnen. 
Elke zorgvrager verdient zorg op maat.
Tegelijkertijd is het belangrijk dat er landelijk een bepaalde norm wordt bepaald waar zorg aan moet voldoen. Deze norm wordt opgeschreven in richtlijnen. Richtlijnen helpen professionals vervolgens om het eigen handelen te onderbouwen en zorgvragers weten wat zij kunnen verwachten. 
 
Onze afdeling vindt het van belang om mee te denken in richtlijnen.

Dit jaar is de richtlijn Zorg voor gezonde slaap en zorg bij slaapproblemen uitgebracht waar complementaire interventies een rol spelen. Link naar richtlijn...

Namens de afdeling neemt Mattie Hoogstraate deel in de werkgroep ontwikkeling ‘Verpleegkundige richtlijn onvrijwillige zorg’. 

Petra van Mil heeft aangegeven dat de Richtlijn Complementaire zorg opnieuw bekeken gaat worden. 

Noeska Schrijver is namens de afdeling verbonden aan de richtlijn Hik, Jeuk en Zweten en zij beschrijft haar ervaring: 

Vanuit de afdeling V&VN complementaire zorg ben ik aangeschoven in de werkgroep 'Hik, Jeuk, Overmatig zweten in de palliatieve fase' die de huidige richtlijn 'Hik, Jeuk en Zweten' aanpast naar nieuwe inzichten vanuit wetenschappelijke onderzoek en Best Evidence Based Practice. 
Het is een zeer leerzame periode geweest waarin ik mocht meedenken met oncologen, dermatologen, MDL-artsen en arts-assistenten, apothekers, huisartsen, verpleegkundig specialisten en wetenschappelijk onderzoekers. Door hierbij aan te sluiten kon ik onze stem laten horen, de stem van niet altijd grijpen naar medicamenten en invasieve behandelingen wanneer er nog geen andere wegen bewandeld zijn. Natuurlijk zijn niet alle complementaire interventies geschikt om medische en/of invasieve behandeling te voorkomen maar zij kunnen zeker wel een goede ondersteuning bieden. En soms, ja heel soms kan het wel ervoor zorgen dat de patiënt zijn/haar klacht beter kan dragen waardoor medisch handelen even niet noodzakelijk is. 
Dus, collega's uit het veld, mocht je interesse hebben hier ook eens aan mee te werken schroom dan vooral niet en laat dit weten aan het bestuur zodat zij je kunnen oproepen wanneer er weer vraag is om een stoel binnen zo een werkgroep te bezetten. 

Zoals aangegeven op de ALV van 30 september zoeken wij leden die graag actief betrokken willen zijn t.a.v. richtlijn ontwikkelingen binnen de Complementaire Zorg. 
Wil jij meewerken aan het tot stand komen en/of meelezen van richtlijnen die betrekking hebben op complementaire zorg en ben je lid van de afdeling? Geef je dan op d.m.v. een mail naar secretaris.complementairezorg@venvn.nl dan kun je namens de afdeling een actieve bijdrage leveren.  
 
We gaan in het komende jaar een informatiebijeenkomst organiseren. Aan de hand van een presentatie vertellen we je hoe een richtlijn tot stand komt en wat er van je wordt verwacht als je gaat deelnemen als projectgroep lid of als meelezer. Je kunt daarna aangeven welke rol het beste bij jou past.  
  

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)