Oriënterend onderzoek over koele buikwassing HBO-V studenten

  • 30 juni 2021
  • Complementaire Zorg

Studenten aan de HBO-V opleiding aan de HAN hebben een orienterend onderzoek gedaan m.b.t. de koele buikwassing. Een verpleegkundige complementaire zorg interventie.

Maag/darm ivm koele buikwassing
Foto Han Koele Buikwassing Studenten 2021 06 28
Marleen Rauw, Lonneke Basten, Marion Giesberts

De koele buikwassing is een eenvoudige verpleegkundige interventie die bij veel patiënten met obstipatie kan worden toegepast. Deze interventie is relatief nieuw, en een aantal jaren geleden ontwikkeld door Madeleine Kerkhof van Kicozo. Hoewel het effect van de buikwassing grotendeels theoretisch verklaarbaar is, heeft er nog geen wetenschappelijk onderzoek plaatsgevonden naar haalbaarheid, veiligheid en effectiviteit. Veel verpleegkundigen die deze interventie uitvoeren hebben positieve ervaringen, maar hebben ook behoefte aan wetenschappelijke onderbouwing van de interventie.

Als eerste stap in onderzoek naar het onderbouwen van een (verpleegkundige) interventie moest er een verkennend onderzoek plaatsvinden. Marleen Rauw en Lonneke Basten, studenten HBO-V Hogeschool Arnhem en Nijmegen, hebben dit onderzoek als afstudeerproject uitgevoerd, onder begeleiding van Betsie van Gaal (onderzoeker en docentbegeleider HAN) en Marion Giesberts (coördinator verpleegkundige vervolgopleidingen Pijn & Complementaire zorg). Zij hebben benodigde tijd, materialen / kosten, ervaring van de uitvoerend verpleegkundigen en beleving van de patiënten in kaart gebracht. Door de beperkingen vanwege corona was het een hele uitdaging om voldoende verpleegkundigen en patiënten te onderzoeken, maar uiteindelijk is dit toch gelukt, met dank aan de verpleegkundigen van de opleidingsgroepen Verpleegkundige Complementaire zorg van de HAN.

Uit het onderzoek werd duidelijk dat de koele buikwassing weinig tijd kost, er hoeven geen speciale materialen voor worden aangeschaft, en daarmee zijn de kosten minimaal. Hoewel het om een kleine groep gaat, waren verpleegkundigen en patiënten zonder uitzondering positief over de interventie.

Marleen en Lonneke hebben het project heel professioneel uitgevoerd en de resultaten aan begeleiders, van Praag Instituut, Kicozo en andere geïnteresseerden gepresenteerd, en kregen hiervoor een passende beoordeling: een 9,1!

In overleg met de onderzoekers, het van Praag Instituut, Kicozo en de HAN zal nog worden bekeken hoe een vervolgonderzoek kan worden vorm gegeven.
Dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met marion.giesberts@han.nl 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)