NLQF6 accreditatie binnen voor Opleiding Verpleegkundige Complementaire zorg!

  • 13 februari 2022
  • Complementaire Zorg

NLQF6 accreditatie binnen voor Opleiding Verpleegkundige Complementaire zorg!

Nadat afgelopen jaren de opleidingen Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV), Pijnconsulent, Transferverpleegkundige en Arboverpleegkundige zijn ingeschaald op NLQF niveau 6, zijn er nu nóg 5 post-hbo opleidingen bij gekomen. Dit betreffen de opleidingen Maag Darm Lever verpleegkundige (MDL), Urine-Continentie en Stomaverpleegkundige (UCS), Technisch Thuiszorgverpleegkundige (TTV) en Verpleegkundige Complementaire zorg.  Die zijn sinds per 8 februari 2022 ook ingeschaald op het kwalificatieniveau NLQF6!

In het Nederlandse onderwijssysteem wordt het NLQF (het Nederlandse kwalificatiesysteem) gebruikt om het niveau van een kwalificatie aan te geven. Een NLQF-inschaling geeft het niveau van de kwalificatie waarop een bepaald leerproces is afgerond. Hierdoor worden opleidingen beter vergelijkbaar. NLQF6 is een kwalificatie die aangeeft dat de opleiding een hbo-niveau heeft. Voor gespecialiseerd verpleegkundigen zoals de Verpleegkundige Complementaire zorg kan dit helpen om bijvoorbeeld binnen de instelling de functieomschrijving verder aan te scherpen, wat ook gevolgen kan hebben voor functiewaardering. Op termijn zal een NLQF6 diploma meegenomen kunnen worden voor erkenning van verpleegkundigen die eerder MBO, oud HBO of inservice-opleiding hebben afgerond en die formeel willen aantonen dat zij bevoegdheden hebben op HBO niveau. 

Voor nu eerst even de vlag uit bij de opleiding. Marion Giesberts, opleidingscoördinator bij deze opleiding, geeft aan dat deze accreditatie ook echt een erkenning is voor de relatief nog nieuwe opleiding en functie Verpleegkundige complementaire zorg. Verpleegkundigen met verschillende niveaus en achtergronden merken bij dit traject dat het een flinke uitdaging is, maar dat ze zich ook enorm ontwikkelen en ook echt het verschil maken in de praktijk. De NLQF6 accreditatie is een mooie extra beloning voor degenen die dit jaar gaan afstuderen!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met marion.giesberts@han.nl

HAN opleiding Verpleegkundige Complementaire zorg

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)