Nieuws vanuit richtlijnen

  • 10 mei 2022
  • Richtlijnen en protocollen
  • Complementaire Zorg

Richtlijn Hik, Jeuk en overmatig zweten.  

De afdeling is (deels) betrokken geweest bij de ontwikkeling van de V&VN richtlijnen Hik, Jeuk en Overmatig zweten in de palliatieve fase. 

Het volgende bericht mocht de afdeling ontvangen.  

We zijn verheugd u te kunnen laten weten dat vandaag de richtlijnen 'Hik in de palliatieve fase’, 'Jeuk in de palliatieve fase’ en 'Overmatig zweten in de palliatieve fase’ door IKNL gelanceerd zijn. Wij willen uw vereniging hartelijk danken voor de prettige samenwerking. Het mooie en harde werk van de werkgroepleden heeft geresulteerd in een richtlijn die multidisciplinair is, inhoudelijk zeer compleet en voldoet aan de kwaliteitseisen voor richtlijnen. 

Een nieuwsbericht is geplaatst op IKNL-website, Palliaweb, Linked-In en Twitter. Hierin kun je alle informatie met linken naar de betreffende gremia waarop de richtlijnen, samenvattingen en patiënten informatie van de richtlijnen te vinden zijn. 

Tevens zijn de richtlijnen ook te vinden in de databank op de V&VN website. Richtlijnen Hik, Jeuk en Overmatig zweten in de palliatieve fase | V&VN (venvn.nl) 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)