Keuze voor scholing in complementaire zorg

  • 21 juli 2019
  • Nieuwsbericht
  • Complementaire Zorg

Keuze voor scholing in complementaire zorg

De drie belangrijkste scholingsinstituten in complementaire zorg – het Van Praag Instituut, de V&VN afdeling complementaire zorg en Kicozo – hebben gezamenlijk opdracht gegeven aan HBO-V student Ruben Kuijpers van Avans Hogeschool om onder hun oud-cursisten te onderzoeken hoe Nederlandse verpleegkundigen en verzorgenden tot de keuze komen voor scholing in complementaire zorginterventies. Ook wilden we weten wat volgens hen de randvoorwaarden zijn voor toepassing in de praktijk.

Honderdtweeëndertig zorgprofessionals hebben de enquête ingevuld. Het merendeel is vrouw en verpleegkundige, zowel op MBO niveau (32%) als HBO niveau (40%), en ongeveer de helft is tussen 51 en 60 jaar oud. De meesten zijn werkzaam in de thuiszorg, het verpleeg- en verzorgingshuis en een kleiner deel in het ziekenhuis en hospice.

Aangezien het oud-cursisten van de drie scholingsinstituten betreft, is het niet verwonderlijk dat therapeutic touch, aromazorg en ontspanningsmassage de interventies zijn die het meest gekozen zijn als eerste scholing in complementaire zorg. Het merendeel heeft zich vervolgens ook laten scholen in andere vormen van complementaire zorg. Zowel de keuze voor de eerste scholing in cz als die van een vervolgscholing wordt voornamelijk gemaakt op basis van persoonlijke voorkeur voor die specifieke interventie.

Verwachte steun door collega’s, advies van een opleider en evidentie over effectiviteit van de interventies waren slechts voor enkelen de motivatie voor die keuze. Meer dan de helft betaalde de scholing (gedeeltelijk) zelf.

De meesten passen de complementaire interventies ook daadwerkelijk toe in hun werk, maar met wisselende rapportage in zorgdossier, zorgplan of zorgleefplan. Draagvlak onder collega’s en organisatie en het vergroten van kennis in de zin van nascholing maar ook onder collega’s, worden gezien als belangrijkste factoren om toepassing mogelijk te maken. 

De resultaten van dit onderzoek helpen ons om onze scholingen te verbeteren. We kunnen cursisten nog beter toerusten door hen ook vaardigheden te leren om het draagvlak in hun organisatie te vergroten en handvatten aan te reiken hoe zij cz beter kunnen opnemen in rapportages en overleggen. Het is ook nodig om leidinggevenden en managers beter voor te lichten over de mogelijkheden van complementaire zorg en wat ervoor nodig is om het goed te implementeren.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)