Jaaropleiding V&VN Complementaire Zorg niv 3/4

  • 6 december 2022
  • Complementaire Zorg
2022 Jaaropleiding

Jaaropleiding V&VN Complementaire Zorg niv 3/4

Een groot compliment aan de cursisten van de jaaropleiding V&VN Complementaire Zorg niveau 3 en 4. 

Op woensdag 30 november was de afsluitende dag van deze opleiding. Als voorzitter, van de V&VN afdeling Complementaire Zorg, ben ik daar geweest om persoonlijk te horen wat deze cursisten hebben geleerd en ervaren in het afgelopen jaar. Elke cursist heeft een eindpresentatie gehouden. Hiervoor kregen zij ruimschoots te tijd en waren vrij in de wijze hoe te presenteren.  

Voor deze dag waren ook collega's van de cursisten en aankomende cursisten uitgenodigd. En hoe mooi was het om meteen deel uit te maken van deze jaargroep. Voordat de presentaties begonnen werd gestart met een visualisatie zodat we allemaal bewust werden van onszelf en hoe je met een kleine oefening rust kan creëren. 


Marjan, werkzaam bij Buurtzorg, liet direct de meerwaarde van complementaire zorg interventies naar voren komen. Was zij voor deze cursus kritisch over de interventies, nu geeft zij aan “Het werkt gewoon". Er ontstaat rust bij de ander, er ontstaat ruimte om te praten over gevoelens, er wordt beter geslapen en bovenal er is aandacht voor de ander. Marjan maakt gebruik van werken met kruiden op een zeer praktische wijze. Een sok gevuld met Thijm die de zorgvrager kan opwarmen in de magnetron en op de borst kan houden om rustiger te ademen. Of kamilleaftreksel te gebruiken bij een jeukende huid. 


Nena, werkzaam in een Hospice maakte gebruik van een casuïstiek. Hierin kwam zeer duidelijk naar voren een van de belangrijkste kenmerken van complementaire zorg: Aanwezig zijn. De Canmedsrol van communicator is hier goed ingezet. Nena maakt gebruik van het werken vanuit de levensgeschiedenis en pakt de bijbel die voor mw zo belangrijk was. Ondersteunt de client in haar allerlaatste levensdagen. Zij creëert een omgeving van vertrouwen, begrip en compassie waardoor de client zich veilig voelt om het leven los te kunnen laten. En dit allemaal door actief en aandachtig te luisteren en toewijding te laten zien.  


Jeanette, werkzaam als zzp in de wijk, besprak een casus met een Turkse cliënt die het “locked in syndroom” heeft. Deze client wordt al jaren liefdevol door zijn familie verzorgd. Een taalbarrière is aan de orde. De client heeft regelmatig last van obstipatie en heeft dan een supp nodig. In 1e instantie wilde de echtgenote nog niets weten van eventueel een ondersteunende interventie. Jeanette maakte zorgvuldig de overweging door contact te maken met de mantelzorger, legde haar eigen hand op haar hand om samen de buik te masseren. Het resultaat......de cliënt krijgt ontlasting, de mantelzorger heeft op een andere wijze contact met haar echtgenoot en er ontstaat een versterking van de eigen regie. Wat een samenwerking. En even een bijzonder detail, Jeanette heeft tijdens de jaaropleiding gekozen om de basisscholing ook nog te volgen daar zij het gevoel had enige kennis te missen. 


Hendrik Jan, werkzaam op een ROC, gaf ons een les in “Werken met energie". Hij heeft als eindopdracht een aantal lessen ontwikkeld die hij gaat inzetten op het ROC om de toekomstige medewerkers in de zorg (verpleegkundigen en verzorgenden) kennis te laten maken met het energetisch principe. Hierbij gaat het vooral om de ontdekking van het voelen en de ontdekking wat jij kan ervaren als je niet in balans bent. Volgens Hendrik Jan zijn de studenten van nu veel meer open voor andere, cz, interventies. Zij staan niet “raar “tegenover ontwikkelingen. 


Marga en Marieke, werkzaam bij WZC Humanitas sloten de presentatie af. Zij hebben via een anamnese een probleem naar voren gehaald en een doel opgezet om daarna te kunnen evalueren. Het resultaat is dan ook dat er binnen hun organisatie een salon “Het welzijnshoekje” opgezet.  Hier kunnen zorgvragers op afspraak komen waarbij diverse complementaire zorginterventies aangeboden kunnen worden. Een van de interventies is massage waarbij zij gebruik maken van een massagedoekje. Dit doekje kan over de kleding heen gebruikt worden.  
In de agenda van de cliënt worden de afspraken vermeld. Marga en Marieke houden zowel in de salon als binnen het elektronisch dossier rapportage bij. De dames hebben nog vele ideeën om de CZ binnen de organisatie uit te rollen. 


Na deze dag te hebben mogen meemaken ben ik dankbaar voor de enthousiaste energie die deze cursisten ten toon stellen. Deze mensen zou ik graag aan mijn bed hebben, mocht ik de cliënt zijn. 


Natuurlijk staat en valt alles met de docent die de lessen geeft. En tijdens de presentatie dag werd Wilma Bijl meerdere malen bedankt door de cursisten voor de fijne uitleg en begeleiding. Wilma, ook namens het bestuur bedankt voor al je inzet. 

Tot slot, lieve cursisten heel veel succes in jullie verdere inzet m.b.t. complementaire zorg.  
Aankomende cursisten heel veel plezier volgend opleidingsjaar. 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)