Healing Touch modules 1 en 2 wordt Basiscursus Energetische Zorg

  • 6 december 2022
  • Complementaire Zorg
Wilma En Nancy 2022

Healing Touch modules 1 en 2 wordt Basiscursus Energetische Zorg

Energetische zorgverlening vormt de kern van holistische zorg waarin gestreefd wordt naar fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel welzijn van de mens.

De Healing Touch docenten verbonden aan de afdeling Complementaire Zorg verzorgen reeds 10 jaar de modules 1 en 2 van de opleiding tot Healing Touch Practitioner.

Hierbij werd er steeds naar gestreefd om, net als bij de Basiscursus Complementaire Zorg, cursisten af te leveren die de geleerde interventies bekwaam kunnen inzetten in hun verpleegkundige/verzorgende praktijk. Het integreren van energetische interventies in de dagelijkse zorg voor de patiënt/client bleek echter niet voor iedereen even eenvoudig.

Ondanks dat HT interventies effectieve verpleegkundige interventies en zijn opgenomen in het NIC, blijkt het toepassen ervan in de praktijk nog veel vragen op te roepen. 

Het verpleegkundig HT docenten team heeft daarom besloten om het Healing Touch curriculum te verbreden en te verdiepen. Er wordt ruimte gecreëerd om stil te staan bij de toepassing van HT- interventies bij diverse patiëntklachten zoals pijn, angst, onrust, bij de behandeling van (wond)infecties en bij mensen met chronische aandoeningen. Hierbij staat het klinisch redeneren en hoe je het in het zorgplan wegzet centraal.

Tijdens de opleiding wordt gewerkt met een logboek waarin reflectie verslagen, behandelverslagen en casuïstiek verzameld wordt.  
Tijdens de lesdagen worden ervaringen gedeeld en de mogelijk daaruit voortvloeiende vragen besproken.

Voor alle verzorgenden/verpleegkundigen die HT 1 en 2 hebben gevolgd wordt een bijscholingsdag ontwikkeld waar de verbreding en verdieping wordt besproken.

We hopen dan ook dat energetische interventies de zorg steeds meer kunnen verrijken.

Cursussen

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)