Congres Complementaire zorg

  • 10 december 2021
  • Complementaire Zorg

Congressen mogen weer.

Op 29 september 2021 heeft in Ede het congres Complementaire zorg plaatsgevonden in Ede van Congressen MetZorg. Het dagelijks bestuur is hiernaar toe gegaan om kennis op te doen. Daarnaast zijn we een groot aantal bekenden tegen gekomen die we sinds lange tijd fysiek niet hadden gezien o.a. Martine Busch, Madeleine Kerkhof-Wellhüner en Marion Giesberts. Heel prettig om elkaar weer te ontmoeten.  De dag werd gestart met een dansje om te vieren dat congressen weer mogen. En daarna kwamen de plenaire sprekers met onderwerpen als: Van complementaire zorg naar Integrative Nursing, Haptonomie en Positieve gezondheid: wat is het en wat kun je ermee? De laatste spreekster koppelde positieve gezondheid aan de complementaire zorg. Beide gaan uit van een holistische visie en staat de mens centraal. Door focus te hebben voor de eigen regie wordt ook het belang van complementaire zorg benadrukt en het gesprek hierover. En als positieve gezondheid binnen de gezondheidszorg vanzelfsprekend wordt maakt dit complementaire zorg ook.                       

Na de pauze konden een aantal workshoprondes gevolgd worden. 

Een vrij nieuwe interventie, in opmars, is Virtual Reality-therapie (SyncVR Medical). Dit kan ingezet worden voor patiënten en zorgprofessionals in diverse settingen. Toepassingen voor o.a. pijn, angst en stress, trainingen en educatie en voor ondersteuning bij de fysieke en mentale gezondheid. Een van de bestuursleden heeft mogen ervaren hoe de app reducept ingezet kan worden bij pijn. Er zijn trouwens diverse apps beschikbaar voor de VR-bril. Een bijzondere ervaring.      

De workshop Haptonomie werd gegeven door Simone van Mierlo. In deze workshop kwam de essentie van complementaire zorg sterk naar voren. Compassie, oprechte aandacht, wederkerig contact en aanraken met aandacht.

En in het kader van aanraking ging ook de workshop van Paul van Keeken (opleidingscoördinator aan de HAN). Het effect van aanraken en basale stimulatie welke is ontwikkeld voor IC-patiënten in Duitsland. Naar voren komt dat bij een beschadiging in de hersenen verlies je op een bepaalde manier contact met je omgeving en je eigen lichaam echter de zintuigen blijven meestal intact. En wat gebeurt er of wat heb je nodig om contact te maken met de ander?           

Dat pijn grote invloed heeft op kwaliteit van leven is bekend. Diverse problemen ontstaan door de gevolgen die pijn heeft zoals: somberheid, slaapproblemen en een verminderd immuunsysteem. Marion Giesberts vertelt dat pijn behandelen een “multimodale aanpak nodig heeft”. En hier kunnen niet- farmacologische interventies ook een rol van betekenis hebben waarbij veiligheid en kennis hoog in het vaandel staan.     

Tevens werd acupunctuur en acupressuur belicht voor de gezondheidsprofessional. Een stukje traditionele Chinese geneeskunst en wat men met onderzoek heeft aangetoond. Er werd verteld over pols voelen, tong analyse en kwaliteit van voeding en er wordt gekeken naar de gehele persoon. Samenwerking in de zorg en erkenning van elkaars kwaliteiten komt tijdens dit congres sterk naar voren.  Al met al een fijn en gedegen congres. Wij kijken uit naar het volgende congres over Complementaire zorg.

 

bron: Complementaire zorg | 29 september 2021 | ReeHorst, Ede - Congressen MetZorg

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)