Afscheid van Catherine Jansen.

  • 12 oktober 2019
  • Complementaire Zorg
Catherine Jansen

Een “founding” member van de afdeling Complementaire zorg. En hier willen wij toch echt even bij stilstaan. Dat zij de aandacht mag krijgen die zij verdient.  


De woorden die naar boven komen bij Catherine zijn: passie, bevlogenheid, compassie, inlevend vermogen, enthousiast, iemand die cz in woord en daad vorm heeft gegeven en vooral iemand die haar hart op de juiste plek heeft zitten. Een mooi en warm mens.

In de jaren ’90 heeft Catherine haar certificaat van de Academie voor Natuurkunde gehaald, i.s.m. Hoge School Diemen. Er was een briefcontact tussen een aantal cursisten. Hieruit is een werkgroep ontstaan Complementaire zorg. En vanuit de werkgroep ontstond de Nederlandse Vereniging voor Complementaire Zorg.
Catherine heeft zich sinds het jaar 2000 aangesloten. De vereniging werd lid van de AVVV, de koepelorganisatie voor verpleegkundigen en dit gaf enige onrust. In 2001 gaf de AVVV of vanuit VWS subsidie van 20.ooo gulden voor het ontwikkelen van de basisopleiding Complementaire zorg. Deze opleiding is in zeer korte tijd door Catherine, Susan Hupkens en Anneke Huisman opgezet. De opleiding werd gegeven in samenwerking met het Mondriaan college in Den Haag. Zowel Anneke Huisman en Susan Hupkens hebben zeer veel voor de afdeling betekend en gedaan. Met een klein groepje hebben zij de Complementaire Zorg op de kaart gezet en hebben volgehouden in tijden waarin men heel sceptisch was naar deze verpleegkundigen die “iets” deden.

Sinds 2006 is de NVCZ gefuseerd met een aantal overige beroepsverenigingen tot wat wij nu kennen als de V&VN. In die tijd werd er een onderzoek ingesteld door de afdeling Ethiek van de VN&VN of onze afdeling wel binnen het verpleegkundig domein hoorde. Dat vond de commissie toen gelukkig wel.

Catherine is 1 van de trekkers geweest van de opleiding CZ, later is de basiscursus opgezet, die nog steeds wordt gegeven. Er hebben honderden verpleegkundigen en verzorgende zich kunnen scholen op het gebied van CZ.
Specialisaties zijn opgezet o.a. de cursus in de Palliatieve Zorg welke Catherine voor haar rekening nam en waarvoor zij diverse opleidingen heeft gevolgd.

Eigenlijk is zij een, met de woorden van een oud bestuurslid, een “founding member”. Iemand die aan de wieg heeft gestaan van waar wij nu staan als afdeling Complementaire zorg. In een artikel, TT Wijzer jaargang 23 nummer 4 winter 2018, kun je lezen dat Catherine dacht, destijds, dat als zij met pensioen zou gaan, als docent, de CZ geïntegreerd zou zijn binnen de opleiding tot verpleegkundigen en verzorgenden. En ach, hier wordt nog steeds aan gewerkt.

Catherine heeft haar kennis en kunde meegenomen als docente op HBO-V, Saxion en heeft meegewerkt aan:
• het beroepsdeelprofiel tot complementair verpleegkundige. gepubliceerd in 2004.
• Het boek “inleiding tot Complementaire zorg” in 2006 gepubliceerd en nog steeds actueel.
• Het expertisegebied: Verpleegkundige Complementaire Zorg gepubliceerd in 2016
• Meegewerkt aan de HBO opleiding tot complementair verpleegkundige van de HAN

Daarnaast heeft Catherine zich altijd ingezet voor de afdeling als docent voor diverse cursussen en lessen. Je hebt er veel tijd en energie in gestoken.
Was lid van de werkgroepen onderwijs en onderzoek, was bestuurslid en de m.n. de laatste jaren adviseur van de afdeling. Haar inzet en energie is onmisbaar geweest.

Momenteel is Catherine nog steeds bezig in haar omgeving om CZ in te zetten in de dementiezorg, met massage vanuit een project dat CHI (Natural life) heeft opgezet.

Hartelijk dank aan jou, Catherine voor al je inzet en geduld. De afdeling zal je missen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)