Het kwaliteitsregister Verpleging en Verzorging

Als verpleegkundige of verzorgende biedt je de best mogelijke zorg. Daar sta je voor! Je deskundigheid op peil houden is dus vanzelfsprekend. Nieuwe inzichten in behandelmethoden, in technologische ontwikkelingen en in nieuwe wetgeving maken dat alleen werken niet genoeg is om je vaardigheden en kennis bij te houden. Het Kwaliteitsregister V&V is een online registratiesysteem waarin je als verpleegkundige of verzorgende vastlegt wat je doet aan deskundigheidsbevordering. Door registratie in het kwaliteitsregister kunnen verpleegkundigen en verzorgenden laten ziendat zij deskundig en up-to-date zijn. Dat is belangrijk voor werkgevers, maar ook voor cliënten.

Deskundigheidsdomein Complementaire Zorg

Vanaf zomer 2009 is het mogelijk om je in het Kwaliteitsregister V&V aan te melden bij het deskundigheidsgebied complementaire zorg. Daarmee laat je zien dat je ook op het gebied van de complementaire zorg echt deskundig bent. Juist op het terrein van de complementaire zorg is het van belang je te onderscheiden van minder geschoolde collega's. 

Als je de Basiscursus Complementaire Zorg hebt afgerond met een certificaat kun je je al  aanmelden. Behalve de Basiscursus complementaire zorg zijn er nog een aantal andere basiscursussen waarmee je toegang hebt tot het kwaliteitsregister. Zie daarvoor toelatingseisen voor inschrijving.(scroll naar beneden) Daarna laat je zien dat je blijft bijleren in de complementaire zorg door het volgen van geaccrediteerde scholing, lezen van vakliteratuur, actief zijn in de afdeling complementaire zorg.

Meer informatie

Het deskundigheidsgebied complementaire zorg staat open voor verpleegkundigen en verzorgenden met het aandachtsgebied Complementaire Zorg.
Als toelating tot het deskundigheidsgebied dien je een van de volgende cursussen/scholingen met een certificaat te hebben afgesloten:

 • Basiscursus Complementaire Zorg -  V&VN Complementaire Zorg (4 dagen)
 • Jaaropleiding Complementaire Zorg - V&VN Complementaire Zorg (10 dagen)
 • Minor complementair werken - Saxion Hogeschool
 • Basisopleiding Complementaire Zorg - NVCZ i.s.m.de Mondriaan Onderwijsgroep  (1 jaar)
 • Leergang Complementaire Zorg - Hogeschool Holland, Diemen Oriëntatiemodule Complementaire Zorg
 • HBO-V Saxion Hogeschool
 • Keuzedeel complementaire zorg binnen integratief verzorgen en verplegen- ROC Arcuscollege
 • Cursus Complementaire Interventies - ROC Mondriaan, Den Haag of Delft
 • Cursus Healing Touch 1 en 2
 • Basiscursus Therapeutic Touch – van Praag Instituut
 • Cursus CZ  (etherische olie)in de Palliatieve Zorg – de Levensboom
 • Cursus CZ  (etherische olie)in de PG – de Levensboom
 • Cursus Aanvullende Zorg - Stichting Maia, Rotterdam
 • Geuren en aanraking of werken met geuren en massage in de Palliatieve Zorgverlening –Stichting Maia
 • Post hbo- Verpleegkundige Complementaire Zorg- HAN
 • Complementaire Zorg in de Ouderenzorg en Psychogeriatrie- Kicozo
 • Basisopleiding Complementaire Zorg in de Palliatieve Zorg- Kicozo

De docenten die voor de afdeling CZ les geven hebben ieder op hun eigen manier een connectie met Complementaire Zorg. Samen hebben ze een actieve bijdrage in het verspreiden van Complementaire Zorg binnen de kaders van de afdeling.

Wilma Bijl

Wilma is sinds 2010 betrokken bij de afdeling. Haar motto was en is nog steeds dat CZ voor iedereen bereikbaar moet zijn. Zij verzorgt de basiscursus CZ, de jaaropleiding CZ en de Healing Touch (HT) module 1, 2 en 3. Binnen de afdeling regelt Wilma de cursussen en onderhoudt de website - cursussen en agenda. Naast het lesgeven werkt zij in de thuiszorg als regisserend wijkverpleegkundige bij SMT.

Thobien Robberts

Thobien heeft in 2018 de basiscursus Complementaire zorg bij Wilma Bijl gevolgd. Vanaf 2008 is zij werkzaam als verpleegkundige in de gehandicapten zorg met o.a. antroposofische (complementaire) zorgverlening. Naast het volgen van verschillende massage opleidingen, aromatherapie en Healing Touch opleidingen, is het voor haar heel gewoon om aan haar zorgcliënten complementaire zorg te geven. Complementaire zorgverlening staat voor haar ook als ‘Zachte Kracht’. Een aanraking, een geur, muziek of gewoon een luisterend oor kan zo heilzaam zijn. Daarom geeft zij met veel plezier haar kennis door aan collega’s zodat de Complementaire Zorg steeds meer geïntegreerd wordt in de gezondheidszorg.

Christa Voorn

Christa is Healing Touch module 1 instructeur met een eigen praktijk. Zij heeft 30 jaar ervaring als verpleegkundige en heeft internationaal gewerkt. Christa is een een gespecialiseerd verpleegkundige Complementaire Zorg en High Care regieverpleegkundige. Aan de Erasmus Academie geeft zij complementaire zorg en Healing Touch workshops.  In de UMC heeft zij de Healing Touch geïntroduceerd.

Nancy Strijbol

Nancy is sinds 2010 betrokken bij de afdeling in achtereenvolgens een rol als bestuurslid, secretaris, voorzitter en adviseur. Zij beschouwt CZ als een essentieel onderdeel van de patiëntenzorg en pleit ervoor om complementaire interventies te integreren in de dagelijkse praktijk van verpleegkundigen en verzorgenden. Haar passie ligt bij de energetische zorg. Zij verzorgt de Healing Touch modules 1 en 2. 

Haar interesse voor het “werken met energie” ontstond aan het einde van haar loopbaan als verpleegkundige en verpleegkundig opleider. Tijdens haar studie verplegingswetenschappen en sociale wetenschappen, was ze voortdurend op zoek naar de waarde van holistisch verplegen in de zorg voor gezondheid. 

Dit speurwerk zet ze verder in haar rol als Healing Touch Practitioner en Healing Touch Instructor. Ze verwondert zich nog dagelijks over hoezeer de inzet van energetische interventies de verpleegkunde en de zorg aan de patient kunnen verrijken. 

Petra van Mil

Zorgvragers hebben recht op deskundige zorg. Vanzelfsprekend zorg je ervoor dat je als verpleegkundige of verzorgende kennis en ervaring hebt zodat je de beste zorg kunt leveren. Voor kennis en ervaring is scholing noodzakelijk. Wij verzorgen al jaren veel verschillende cursussen op het gebied van de complementaire zorg. 
Scholing is ook een verrijking voor jezelf. 
Veel cursisten vertellen ons dat zij ook persoonlijk veel aan onze cursussen hebben gehad.

Waarom een cursus van V&VN Complementaire Zorg:Wij stellen hoge eisen aan onze cursussen. Er zijn veel redenen om voor onze cursussen te kiezen:

 • De praktijk van de zorg is uitgangspunt in onze cursussen. Zorgverleners die complementaire zorg bieden kunnen extra comfort en welbevinden bieden aan de cliënt.
 • Theorie en praktijkvaardigheden wisselen elkaar af. We vinden het belangrijk dat je de tijd hebt om de vaardigheden te oefenen, zodat je straks ook echt iets kunt toepassen in de praktijk.
 • De cursussen zijn geschikt voor zowel verpleegkundigen als verzorgenden. Er is veel ruimte voor vragen en eigen inbreng van cursisten.
 • In de cursussen wordt er gewerkt met goede literatuur en met kwaliteitsmaterialen in de praktijklessen.
 • De cursussen worden gegeven door docenten die zowel ervaring hebben in de reguliere gezondheidszorg, als complementaire zorg. Ook zijn zij didactisch geschoold.
 • Veel van onze docenten hebben gepubliceerd over complementaire zorg.
 • V&VN Complementaire Zorg maakt deel uit van de grootste beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden. Hierdoor staan we midden in het vak en kunnen we aansluiten bij actuele ontwikkelingen in de zorg.
 • Geaccrediteerd door V&V en gemerkt door het Deskundigheids gebied Complementaire Zorg. 

De cursussen zijn geaccrediteerd door het kwaliteitsregister voor Verpleegkundigen en Verzorgenden. Als je de basiscursus complementaire zorg hebt behaald kan je je bovendien inschrijven in het Deskundigheidsgebied Complementaire Zorg Alle overige cursussen leveren punten op voor zowel het algemene deel van het Kwaliteitsregister V&V als het Deskundigheidsgebied Complementaire zorg. De cursussen kennen een bepaalde opbouw, zodat je in de loop van de jaren complementaire zorg leert integreren in de beroepsuitoefening. 

 

Ben je geen verpleegkundige of verzorgende en heb je interesse in een scholing over complementaire zorg? In overleg zijn andere disciplines welkom.

Het kan zijn dat u een specifieke vraag over, of doel met, complementaire zorg heeft in uw instelling. In die situatie kunnen we een scholing op maat maken voor bijvoorbeeld een bepaalde zorgvragersgroep, een bepaald zorgprobleem of een bepaalde setting. Zo hebben wij in het verleden op maat gemaakte cursussen verzorgd voor medewerkers van verloskamers, kinderafdelingen, chirurgische afdelingen, thuiszorgorganisaties, hospices en PG-afdelingen van verpleeghuizen en in woon-zorgcentra. Wij beschikken over een breed netwerk aan deskundige docenten die voor u een training op maat kunnen maken. Hierdoor is er ook voor uw instelling een een cursus die perfect aansluit bij uw wensen. Wij stellen hoge eisen aan onze cursussen. Zowel qua inhoud als de manier waarop de lessen gegeven worden en de gebruikte materialen. Het is niet voor niets dat onze cursussen geaccrediteerd zijn voor het Kwaliteitsregister V&V én het deskundigheidsgebied Complementaire Zorg. Wij geven ook trainingen op locatie. Dat spaart u tijd en reiskosten voor medewerkers. Het trainen van een grotere groep medewerkers heeft een extra voordeel: de continuïteit van zorg kan beter gegarandeerd worden.

Graag overleggen we met u over de benodigde deskundigheid en een efficiënte manier van scholen in uw instelling.

Informeert u hier naar de mogelijkheden.

Hoe ontwerp je een aantrekelijk onderwijspakket voor studenten over complementaire zorg? In onze docentengroep zijn er een aantal docenten die veel ervaring hebben in het onwikkelen van onderwijs in master, HBO, MBO en gespecialiseerde opleidingen.
Wij helpen u graag om een goed programma te maken, gebaseerd op evidence. Onze docenten kunnen eventueel ook de lessen verzorgen, maar wellicht wilt u de deskundigheid bij uw eigen docenten vergroten? Dan trainen wij graag collega's in het verzorgen van lessen over complementaire zorg.

Informeert u hier naar de mogelijkheden.

Niet iedereeen heeft de deskundigheid om onderbouwd les te geven over complementaire zorg.
Onze docenten hebben jarenlange ervaring en geven dikwijls lessen in initiële opleidingen (ROC's, HBOV's, faculteiten geneeskunde), gespecialiseerde opleidingen en in instellingen. Het kan gaan om een korte presentatie van 3 uur, tot lesblokken van bijvoorbeeld 10 weken. Uw wensen worden besproken en het lesprogramma wordt aan gepast aan de opleidingstructuur.

Ook kunnen wij bekende en ervaren en sprekers aanbevelen voor congressen, symposia en dergelijke.

Informeert u hier naar de mogelijkheden.

Klachten regeling en voorwaarden