Overzicht van Interventies

Het kwaliteitsregister Verpleging en Verzorging

Als verpleegkundige of verzorgende biedt je de best mogelijke zorg. Daar sta je voor! Je deskundigheid op peil houden is dus vanzelfsprekend. Nieuwe inzichten in behandelmethoden, in technologische ontwikkelingen en in nieuwe wetgeving maken dat alleen werken niet genoeg is om je vaardigheden en kennis bij te houden. Het Kwaliteitsregister V&V is een online registratiesysteem waarin je als verpleegkundige of verzorgende vastlegt wat je doet aan deskundigheidsbevordering. Door registratie in het kwaliteitsregister kunnen verpleegkundigen en verzorgenden laten ziendat zij deskundig en up-to-date zijn. Dat is belangrijk voor werkgevers, maar ook voor cliënten.

Deskundigheidsdomein Complementaire Zorg

Vanaf zomer 2009 is het mogelijk om je in het Kwaliteitsregister V&V aan te melden bij het deskundigheidsgebied complementaire zorg. Daarmee laat je zien dat je ook op het gebied van de complementaire zorg echt deskundig bent. Juist op het terrein van de complementaire zorg is het van belang je te onderscheiden van minder geschoolde collega's. 

Als je de Basiscursus Complementaire Zorg hebt afgerond met een certificaat kun je je al  aanmelden. Behalve de Basiscursus complementaire zorg zijn er nog een aantal andere basiscursussen waarmee je toegang hebt tot het kwaliteitsregister. Zie daarvoor toelatingseisen voor inschrijving.(scroll naar beneden) Daarna laat je zien dat je blijft bijleren in de complementaire zorg door het volgen van geaccrediteerde scholing, lezen van vakliteratuur, actief zijn in de afdeling complementaire zorg.

Toelatingseisen voor inschrijving

Het deskundigheidsgebied complementaire zorg staat open voor verpleegkundigen en verzorgenden met het aandachtsgebied Complementaire Zorg.
Als toelating tot het deskundigheidsgebied dien je een van de volgende cursussen/scholingen met een certificaat te hebben afgesloten:

 • Basiscursus Complementaire Zorg -  V&VN Complementaire Zorg (4 dagen)
 • Jaaropleiding Complementaire Zorg - V&VN Complementaire Zorg (10 dagen)
 • Minor complementair werken - Saxion Hogeschool
 • Basisopleiding Complementaire Zorg - NVCZ i.s.m.de Mondriaan Onderwijsgroep  (1 jaar)
 • Leergang Complementaire Zorg - Hogeschool Holland, DiemenOriëntatiemodule Complementaire Zorg
 • HBO-V Saxion Hogeschool
 • Cursus Complementaire Interventies - ROC Mondriaan, Den Haag of Delft
 • Cursus Healing Touch 1 en 2
 • Basiscursus Therapeutic Touch – van Praag Instituut
 • Cursus CZ  (etherische olie)in de Palliatieve Zorg – de Levensboom
 • Cursus CZ  (etherische olie)in de PG – de Levensboom
 • Cursus Aanvullende Zorg - Stichting Maia, Rotterdam
 • Geuren en aanraking of werken met geuren en massage in de Palliatieve Zorgverlening –Stichting Maia
 • Post hbo- Verpleegkundige Complementaire Zorg- HAN
 • Complementaire Zorg in de Ouderenzorg en Psychogeriatrie- Kicozo
 • Basisopleiding Complementaire Zorg in de Palliatieve Zorg- Kicozo
Bloem Complementair Banner (1)


V&VN complementaire zorg is beheerder van het deskundigheidsgebied Complementaire Zorg van het kwaliteitsregister V&V. Deskundigen van de afdeling beoordelen op basis van objectieve criteria of een scholing voldoet aan de eisen voor goede scholing voor het deskundigheidsdomein. 

Scholingsaanbieders worden van harte uitgenodigd hun scholing aan te bieden. Ook congressen kunnen worden aangemeld.
Hiervoor verwijzen wij u naar  het Kwaliteitsregister