KLACHTENREGELING V&VN afdeling Complementaire zorg

De afdeling Complementaire Zorg (C.Z.) van de V&VN besteedt de grootste aandacht aan haar dienstverlening. Op- of aanmerkingen worden door de afdeling C.Z. zeer serieus behandeld en meegenomen bij de verdere ontwikkeling van het
dienstenaanbod.

Bij de evaluatie is volop ruimte om op- of aanmerkingen te maken. Ondanks deze inspanning kan het voorkomen dat u een klacht heeft over een cursus van de afdeling C.Z.

Bij klachten over een cursus of bijscholing wendt u zich bij voorkeur rechtstreeks tot de docent, zodat deze meteen actie kan ondernemen. Doe dit bij voorkeur direct na het ontstaan van de klacht.

Betreft uw klacht de docent en wilt u hierom, of om andere redenen, de klacht niet met de docent bespreken, dan kunt u zich wenden tot de cursuscoördinator Annie Huisers, per email, cursuswerk@complementairezorg.nl

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van een klacht wordt er contact met u opgenomen.

Uw klacht wordt ten allen tijde vertrouwelijk behandeld. V&VN afd. C.Z. streeft er altijd naar in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Is uw klacht niet naar uw tevredenheid afgehandeld, dan kunt u deze voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie van V&VN.

Wie kan de klacht voorleggen aan de klachtencommissie?
Een persoon of organisatie die een cursus of bijscholing heeft gevolgd bij de V&VN afdeling Complementaire Zorg.

Wanneer kan worden geklaagd?
Als het overleg geen oplossing heeft gebracht.

Wanneer wordt een klacht niet in behandeling genomen door de klachtencommissie? 
– Als de klacht geen betrekking heeft op de diensten van de afdeling C.Z van V&VN.
– de klager geen gebruik heeft gemaakt van de diensten van de afdeling C.Z.
– de klager zonder deugdelijke motivatie weigert gebruik te maken van de mogelijkheden tot overleg.
– de klacht anoniem is ingediend.
– een gelijke klacht van dezelfde klager nog bij de commissie in behandeling is.
– een klacht al eerder is behandeld en zich geen nieuwe feiten hebben voorgedaan.

 Voorleggen van een klacht aan de klachtencommissie.

Uw kunt uw klacht voorleggen door schriftelijk uw klacht te beschrijven. Uw klacht moet de volgende gegevens bevatten:
– Uw naam en adres.
– Een omschrijving van de dienst (cursus) waar u ontevreden over bent en de klacht.
– Naam, locatie, naam docent en datum van uitvoering.

Een klacht moet uiterlijk 4 weken na het voorval schriftelijk worden ingediend.

Adres Klachtencommissie : Cursusadministratie afd CZ, V&VN, Postbus 8212,3503 RE Utrecht.

 

Februari 2013

Voorwaarden

Op het aanbod van cursussen binnen de afdeling Complementaire Zorg zijn de algemene voorwaarden van V&VN van toepassing en de bijzondere voorwaarden voor de afdeling Complementaire Zorg. Voor het aanmelden geldt dat je akkoord moet gaan met de voorwaarden.

Betalingsvoorwaarden
Twee weken voor een bijeenkomst ontvang je als deelnemer een e-mail met daarin de melding dat de factuur digitaal beschikbaar is. Hierna is het niet meer mogelijk om je kosteloos af te melden. Het factuurbedrag moet binnen 30 dagen betaald zijn.
 
Annuleringsvoorwaarden
Tot een week voor een bijeenkomst kan de afdeling Complementaire Zorg besluiten een bijeenkomst te annuleren. Dit bericht krijg je een week voor de bijeenkomst per e-mail. Je ontvangt dan geen factuur.

Wil je jouw deelname annuleren? Tot 14 dagen voor de bijeenkomst kan dit kosteloos per mail.
Vanaf 14 dagen voor de bijeenkomst is kosteloos annuleren niet meer mogelijk.* Afmelden moet dan ook per e-mail bij afdeling Complementaire Zorg.
Er kan dan wel een collega in plaats van de aangemelde deelnemer komen. De factuur zal naar de eerder aangemelde deelnemer worden verzonden.

*Conform de wettelijke bedenktijd kun je tot 14 dagen na je aanmelding kosteloos via de mail annuleren.

Mail: Cursuswerk.complementairezorg.nl 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!