Energetische Zorg - gevorderde cursus (incl. Healing Touch module 3 en 4)

Energetische zorg - gevorderde cursus

In deze cursus leer je hoe jij je als heler voorbereid om op een hogere trillingsfrequentie kan werken, een anamnese afneemt, doelen formuleert en klinisch handelt. Je werkt aan hoe je kunt communiceren met je collega`s en patiënten en aan je eigen professionalisering als energetische zorgverlener. Module 3 “verdiepen van de rol van practitioner” en module 4 “casemanagement en professionele beoefening” van het curriculum Healing Touch worden behandeld.

De cursus is opgebouwd uit 6 lesdagen van 8 uur. Iedere lesdag staat beschreven in het lesboek. Voor aanvang van de cursusdag is het huiswerk uitgewerkt, zodat dit op de dag zelf besproken kan worden. Als de cursus is afgerond dan mag de cursist zich "Aspirant Healing Touch Praktijkvoerder" noemen.

Energetische zorgverlening vormt de kern van holistische zorg waarin gestreefd wordt naar fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel welzijn van de mens. We hopen dan ook dat energetische interventies de zorg steeds meer kunnen verrijken.

Wat leer je in deze cursus?

Healing Touch is een Complementaire Zorg interventie die valt onder de categorie “energetische interventies”.
Energetische interventies gaan ervan uit dat de mens ook uit energie bestaat en dat de energiebalans bij ziekte en klachten verstoord is en hersteld kan worden.

Healing Touch is als vorm van bio-veld interventie ontstaan binnen de verpleegkunde in de VS. In deze cursus komen de basisprincipes en de verschillende basistechnieken van deze vorm van complementaire zorg aan de orde.

Iedere lesdag worden er verschillende thema’s behandeld, met als terugkerend onderwerp hoe Healing Touch (HT) als interventie ingezet kan worden, hoe documenteer je de gegevens, klinisch redeneren. Van de cursist wordt een actieve houding verwacht.

Elke vaardigheid die wordt aangeleerd in de les wordt tevens geoefend. Daarnaast oefen je ook thuis of met collega’s. Geef uitleg over de handeling en vraag (vanzelfsprekend) toestemming. Pas als je ervaring hebt met een handeling kan je die toepassen bij cliënten. Zij hebben recht op deskundige zorg.

Je maakt van het oefenen van de vaardigheid reflectieverslagen met behulp van het formulier in het logboek. 

Hoe leer je?

Door theorie- en praktijklessen maar ook door het zelf ervaren en toepassen van de verschillende interventies. Daarnaast lees je thuis de bijbehorende literatuur en oefen je de vaardigheden. In diverse situaties. Hiervoor werk je met een reflectief portfolio.

 


Doelgroep:

De cursus kan gevolgd worden door verpleegkundigen, verzorgenden en overige zorgprofessionals die werken met energie als complementaire zorg willen toepassen in de dagelijkse zorgverlening. En de Energetische Zorg - Basiscursus (of module 1 en 2) hebben afgerond

Lesmateriaal:

Je krijgt een werkboek van de afdeling complementaire zorg (t.w.v. €15,00) en het lesboek ‘Grondbeginselen en beoefening van Healing Touch’ heb je al in je bezit. Mocht dit niet zo zijn dan kan deze worden aangeschaft bij de docent en kost €45,00.

Certificaat:

Na het afronden van de Energetische zorg - Gevorderde cursus krijg je zowel de certificaat "Aspirant Healing Touch Praktijkvoerder" en de certificaten Healing Touch module 3 en 4. Na het behalen van deze certificaat ben je klaar om onder begeleiding van een gecertificeerde Healing Touch Practitioner stage te lopen om je voor te bereiden op het afstuderen als Healing Touch Practitioner (module 5).

 

Docenten:

De docent is opgeleid volgens het curriculum van Healing Beyond Borders

  • Wilma Bijl, verpleegkundige, Healing Touch Practitioner, gecertificeerd Healing Touch Instructeur

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd