Energetische Zorg - Basiscursus (inclusief Healing Touch module 1 en 2)

Basiscursus Energetische zorg

De Healing Touch docenten verbonden aan de afdeling Complementaire Zorg verzorgen reeds 10 jaar de modules 1 en 2 van de opleiding tot Healing Touch Practitioner.

Hierbij werd er steeds naar gestreefd om, net als bij de Basiscursus Complementaire Zorg, cursisten af te leveren die de geleerde interventies bekwaam kunnen inzetten in hun verpleegkundige/verzorgende praktijk. Het integreren van energetische interventies in de dagelijkse zorg voor de patiënt/client bleek echter niet voor iedereen even eenvoudig.

Niettegenstaande HT interventies effectieve verpleegkundige interventies zijn, opgenomen in het NIC, blijkt het toepassen ervan in de praktijk nog veel vragen op te roepen.

Het verpleegkundig HT docenten team heeft daarom besloten om het Healing Touch curriculum te verbreden. Er wordt ruimte gecreëerd om stil te staan bij de toepassing van HT interventies bij diverse patient klachten zoals, pijn, angst, onrust, bij de behandeling van (wond)infecties en bij mensen met chronische aandoeningen. Hierbij staat het klinisch redeneren centraal.

Er wordt gewerkt met een logboek waarin reflectie verslagen, behandelverslagen en casuïstiek verzameld worden.

Tijdens de lesdagen worden ervaringen gedeeld en de mogelijk daaruit voortvloeiende vragen besproken.

Energetische zorgverlening vormt de kern van holistische zorg waarin gestreefd wordt naar fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel welzijn van de mens. We hopen dan ook dat energetische interventies de zorg steeds meer kunnen verrijken.

Wat leer je in deze cursus?

Healing Touch is een Complementaire Zorg interventie die valt onder de categorie “energetische interventies”.
Energetische interventies gaan ervan uit dat de mens ook uit energie bestaat en dat de energiebalans bij ziekte en klachten verstoord is en hersteld kan worden.

Healing Touch is als vorm van bio-veld interventie ontstaan binnen de verpleegkunde in de VS. In deze cursus komen de basisprincipes en de verschillende basistechnieken van deze vorm van complementaire zorg aan de orde.

Er is aandacht voor de opeenvolgende stappen in het Healing Touch interventie proces. Je leert verschillende basis interventies toe te passen om het humane energie systeem in balans te brengen en gericht energie te sturen. Deze interventies kunnen het zelfhelend vermogen stimuleren en het comfort verbeteren van je patiënt/cliënt. Alle vaardigheden worden een aantal keren geoefend zodat je er echt wat mee kan in de praktijk. Daarnaast oefen je de vaardigheden ook thuis. In de periode tussen de cursusdagen ga je direct aan de slag met het geleerde waardoor je gerichte vragen kan stellen en optimaal gebruik kan maken van de deskundigheid van de docent en de ervaringen van medecursisten. 

Hoe leer je?

Door theorie- en praktijklessen maar ook door het zelf ervaren en toepassen van de verschillende interventies. Daarnaast lees je thuis de bijbehorende literatuur en oefen je de vaardigheden. In diverse situaties. Hiervoor werk je met een reflectief portfolio.


Doelgroep:

De cursus kan gevolgd worden door verpleegkundigen, verzorgenden en overige zorgprofessionals die werken met energie als complementaire zorg willen toepassen in de dagelijkse zorgverlening.

Lesmateriaal:

Je krijgt een werkboek van de afdeling complementaire zorg en je schaft zelf het lesboek ‘Grondbeginselen en beoefening van Healing Touch’ aan. Deze kan worden aangeschaft bij de docent en kost €45,00.

Certificaat:

Na het afronden van de basiscursus krijg je zowel de certificaat "Basiscursus energetische zorg" en de certificaten Healing Touch module 1 en 2

Docenten:

De afdeling werkt alleen met docenten die zijn opgeleid, bevoegd en bekwaam zijn om de lessen te verzorgen volgens het curriculum van Healing Beyond Borders

  • Nancy Strybol, verpleegkundige, Healing Touch Practitioner, gecertificeerd Healing Touch Instructeur
  • Wilma Bijl, verpleegkundige, Healing Touch Practitioner, gecertificeerd Healing Touch Instructeur

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd