Basiscursus Therapeutic touch

Wat leer je in deze cursus? 

Therapeutic touch is een verpleegkundige interventie, die tot doel heeft het comfort en welbevinden van de patiënt te bevorderen. Therapeutic touch (TT) is een vorm van complementaire zorg die gebaseerd is op de gedachte dat de mens behalve uit lichaam, geest en ziel, ook uit energie bestaat en dat die energie bij klachten en ziekte uit balans is. Als zorgverlener probeer je bij TT met je handen, volgens een vaste methode, het energieveld van de patiënt meer in evenwicht te brengen, zodat de energie weer vrij en symmetrisch kan stromen. Dit energieveld is overigens een verondersteld energieveld. Tot op heden is het nog niet wetenschappelijk aangetoond. De aanname dat het bestaat sluit echter wel aan bij enkele traditionele behandelwijzen. De uitvoering van TT bestaat uit een combinatie van het richten van intentie en specifieke handbewegingen. Diverse studies laten zien dat TT vooral effectief kan zijn bij angst, pijn en onrust.

Hoe leer je?

 

In deze vooral praktische cursus met veel oefeningen leer je de vijf stappen van de methode therapeutic touch. Ook is er aandacht voor de plaats van TT binnen de complementaire zorg, en leer je hoe je TT in verschillende situaties (rolstoel, bed, etc.) en bij diverse patiëntcategorieën kunt toepassen. Bovendien krijg je middelen in handen om goed voor jezelf te zorgen en in balans te blijven. Je krijgt advies over hoe je TT kunt implementeren binnen je eigen werksituatie en leert hoe je voorlichting over TT geeft.

Je werkt tijdens de cursusdagen regelmatig in subgroepjes en oefent ook thuis en/of in de werksituatie. Bij het afronden van de cursus heb je minimaal twintig keer zelf TT uitgevoerd en twee uitvoerige gevalsbeschrijvingen gemaakt. De cursus wordt afgerond met een praktijktoets. Huiswerkopgaven worden digitaal gemaakt via E-nursing.

 

Aan het einde van de cursus:

- heb je voldoende kennis en vaardigheid om therapeutic touch in diverse zorgsituaties zelfstandig te kunnen toepassen;

- kun je door te centeren de kwaliteit van je aandacht vergroten;

- weet je wat het belang is van het werken met intenties;

- weet je wat complementaire zorg inhoudt;

- heb je kennis genomen van het wetenschappelijk onderzoek naar TT;

- kun je TT introduceren binnen je eigen zorginstelling.

 


Voor wie is de cursus?

De cursus is bedoeld voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Lesmateriaal:


Bij de cursus ontvang je een cursusboek.


Docent:

Monique de Weger, fysiotherapeut en gecertificeerd docent therapeutic touch

  Gerrie Stevenhagen, docent verpleegkunde en gecertificeerd docent therapeutic touch

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!