Bloem Complementair Banner (1)

Welkom bij de pagina m.b.t. cursussen en scholingen die onze afdeling u te bieden heeft. Onze opleiders hebben met zorg gewerkt om een zo volledig mogelijke cursus voor u te maken.
Een aantal cursussen worden met grote regelmaat gegeven op diverse locaties. De gegeven cursussen kun je vinden onder agenda.

Mocht u interesse hebben in een cursus of scholing die niet op de agenda voor komt laat dit dan weten en bij voldoende deelnemers kunnen wij deze cursus opnieuw aanbieden.

Op de pagina cursusinformatie treft u informatie aan mbt Scholing op maat, Train de trainer en Gast docent nodig?

Cursussen

Basiscursus

In deze cursus leer je op praktische wijze wat complementaire zorg is en hoe dit toegepast kan worden in de alledaagse praktijk van de zorg. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: wat is complementaire zorg en hoe voer je die uit. Je maakt kennis met verschillende soorten interventies, zoals kruiden, etherische olie, massage en ontspanningsoefeningen. Je leert methodisch complementaire zorg te verlenen.

Jaaropleiding Complementaire Zorg (Niveau 3/4)

In deze jaaropleiding leer jij op praktische wijze hoe jij complementaire zorg kan integreren in de zorg. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: hoe neem je een anamnese, maak je de doelen en hoe te formuleren. Je leert klinisch te handelen. En je werkt aan hoe te communiceren met je collega`s en patiënten en aan je eigen professionalisering als complementair verzorgende/verpleegkundige

Healing Touch level 1 en 2

Healing Touch module 1 en 2. Healing Touch is een Complementaire Zorg interventie die valt onder de categorie “energetische interventies”. Energetische interventies gaan ervan uit dat de mens ook uit energie bestaat en dat de energiebalans bij ziekte en klachten verstoord is en hersteld kan worden.

Healing Touch (module 3)

Healing Touch is een Complementaire Zorg interventie die valt onder de categorie “energetische interventies”. Energetische interventies gaan ervan uit dat de mens ook uit energie bestaat en dat de energiebalans bij ziekte en klachten verstoord is en hersteld kan worden. In deze module groei je als healer verder door middel van meditatietechnieken en het ontwikkelen van hogere zintuiglijke gevoeligheid. Je leert enkele technieken bij en je leert de reeds aangeleerde technieken op een hoger vibratieniveau aan te bieden aan je cliënt.

Healing Touch : Experienced based Healing Touch behandeling bij (long)Covid 19

Healing Touch module 1 en 2. Healing Touch is een Complementaire Zorg interventie die valt onder de categorie “energetische interventies”. Energetische interventies gaan ervan uit dat de mens ook uit energie bestaat en dat de energiebalans bij ziekte en klachten verstoord is en hersteld kan worden.

Massage

In deze cursus behandelen we een groot aantal interventies behandelen, die alle betrekking hebben op ontspanning, verhoging van welzijn en -waar mogelijk- verbetering van de gezondheid. Aan de orde komen o.a. massage van benen, voet, buik, rug, nek en schouders, gezicht. Ook leer je een groot aantal ontspanningsoefeningen.

Werken met etherische olie

Het werken met etherische oliën is een vorm van complementaire zorg die ook wel eens aromatherapie of aromazorg wordt genoemd. In deze cursus leer je werken met etherische oliën in de zorgverlening aan je cliënt. Niet als therapie, maar als een toevoeging aan de zorg in allerlei situaties waarin de gebruikelijke zorg niet geheel voldoet.

Werken met kruiden

Kruidengeneesmiddelen staan onder een groeiende belangstelling en ook vanuit wetenschappelijke hoek wordt het gezondheidseffect van plantenstoffen steeds meer bevestigd. Diverse plantaardige middelen met een milde werking zijn geschikt om ingezet te worden bij zorgvragen en verpleegproblemen. Natuurlijk is de nodige kennis van zaken vereist om kruidenmiddelen op een verantwoorde en veilige manier in te zetten in de zorg. Tijdens deze cursus wordt daartoe een stevige aanzet gedaan.

Conditie van de darmen

In de afgelopen decennia is door de toenemende techniek de voedingsinterventies naar de achtergrond geschoven. Toch is hier veel gezondheidswinst te behalen tegen relatief lage kosten. Voorwaarde is wel dat de kennis en de kunde op dit gebied verbeterd moet worden, zeker onder de verpleegkundigen. In deze cursus leer je hoe de spijsvertering werkt. De relatie tussen darmen en hersenen. Het (zelf-)helend vermogen stimuleren via het spijsverteringsstelsel.

Basiscursus Therapeutic touch

Therapeutic touch is een verpleegkundige interventie, die tot doel heeft het comfort en welbevinden van de patiënt te bevorderen. Therapeutic touch (TT) is een vorm van complementaire zorg die gebaseerd is op de gedachte dat de mens behalve uit lichaam, geest en ziel, ook uit energie bestaat en dat die energie bij klachten en ziekte uit balans is. Als zorgverlener probeer je bij TT met je handen, volgens een vaste methode, het energieveld van de patiënt meer in evenwicht te brengen, zodat de energie weer vrij en symmetrisch kan stromen.

Docenten

De docenten die voor de afdeling CZ les geven hebben ieder op hun eigen manier een connectie met Complementaire Zorg. Samen hebben ze een actieve bijdrage in het verspreiden van Complementaire Zorg binnen de kaders van de afdeling.

Wilma Bijl

Wilma is sinds 2010 betrokken bij de afdeling. Haar motto was en is nog steeds dat CZ voor iedereen bereikbaar moet zijn. Zij verzorgt de basiscursus CZ, de jaaropleiding CZ en de Healing Touch (HT) module 1, 2 en 3. Binnen de afdeling regelt Wilma de cursussen en onderhoudt de website - cursussen en agenda. Naast het lesgeven werkt zij in de thuiszorg als regisserend wijkverpleegkundige bij de Leyhoeve. 

 

 

 

  Petra van Mil
Nancy Strybol  
Thobien Roberts

Thobien Robberts

Thobien heeft in 2018 de basiscursus Complementaire zorg bij Wilma Bijl gevolgd. Vanaf 2008 is zij werkzaam als verpleegkundige in de gehandicapten zorg met o.a. antroposofische (complementaire) zorgverlening. Naast het volgen van verschillende massage opleidingen, aromatherapie en Healing Touch opleidingen, is het voor haar heel gewoon om aan haar zorgcliënten complementaire zorg te geven. Complementaire zorgverlening staat voor haar ook als ‘Zachte Kracht’. Een aanraking, een geur, muziek of gewoon een luisterend oor kan zo heilzaam zijn. Daarom geeft zij met veel plezier haar kennis door aan collega’s zodat de Complementaire Zorg steeds meer geïntegreerd wordt in de gezondheidszorg.

Waarom een cursus


Zorgvragers hebben recht op deskundige zorg. Vanzelfsprekend zorg je ervoor dat je als verpleegkundige of verzorgende kennis en ervaring hebt zodat je de beste zorg kunt leveren. Voor kennis en ervaring is scholing noodzakelijk. Wij verzorgen al jaren veel verschillende cursussen op het gebied van de complementaire zorg. 
Scholing is ook een verrijking voor jezelf. 
Veel cursisten vertellen ons dat zij ook persoonlijk veel aan onze cursussen hebben gehad.

Waarom een cursus van V&VN Complementaire Zorg:Wij stellen hoge eisen aan onze cursussen. Er zijn veel redenen om voor onze cursussen te kiezen:

  • De praktijk van de zorg is uitgangspunt in onze cursussen. Zorgverleners die complementaire zorg bieden kunnen extra comfort en welbevinden bieden aan de cliënt.
  • Theorie en praktijkvaardigheden wisselen elkaar af. We vinden het belangrijk dat je de tijd hebt om de vaardigheden te oefenen, zodat je straks ook echt iets kunt toepassen in de praktijk.
  • De cursussen zijn geschikt voor zowel verpleegkundigen als verzorgenden. Er is veel ruimte voor vragen en eigen inbreng van cursisten.
  • In de cursussen wordt er gewerkt met goede literatuur en met kwaliteitsmaterialen in de praktijklessen.
  • De cursussen worden gegeven door docenten die zowel ervaring hebben in de reguliere gezondheidszorg, als complementaire zorg. Ook zijn zij didactisch geschoold.
  • Veel van onze docenten hebben gepubliceerd over complementaire zorg.
  • V&VN Complementaire Zorg maakt deel uit van de grootste beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden. Hierdoor staan we midden in het vak en kunnen we aansluiten bij actuele ontwikkelingen in de zorg.
  • Geaccrediteerd door V&V en gemerkt door het Deskundigheids gebied Complementaire Zorg. 

De cursussen zijn geaccrediteerd door het kwaliteitsregister voor Verpleegkundigen en Verzorgenden. Als je de basiscursus complementaire zorg hebt behaald kan je je bovendien inschrijven in het Deskundigheidsgebied Complementaire Zorg Alle overige cursussen leveren punten op voor zowel het algemene deel van het Kwaliteitsregister V&V als het Deskundigheidsgebied Complementaire zorg. De cursussen kennen een bepaalde opbouw, zodat je in de loop van de jaren complementaire zorg leert integreren in de beroepsuitoefening. 

 

Voorwaarden en klachtenregeling

Algemene voorwaarden

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!