Workshop "Salutogenese"

  • 30 september 2021
  • Complementaire Zorg

Workshop "Salutogenese" gericht op mensen in de complementaire zorg, om ons als zorgverleners handvatten te geven om zelf gezond te blijven in ons mooie, maar vaak zware beroep. 

Over mij 
Mijn naam is Birgit Spoorenberg en ik ben moeder van 2 heerlijke spruitjes. Enkele jaren werkte ik als waarnemend huisarts in diverse praktijken in Zuid-Limburg. Door de druk van de overvolle wachtkamer en de korte tijd die per consult gepland stond, kreeg ik het gevoel dat ik ernstig moest korten op de kwaliteit van de door mij geleverde zorg. Ik bluste met name brandjes. Ook stelde ik mezelf steeds de vraag waaróm mensen ziek worden, op een bepaald moment klachten krijgen en anderen niet. Is dit te beïnvloeden? 
Ik wilde leren hoe brand kon worden voorkómen. Binnen de kaders van de huisartsgeneeskunde wist ik me met deze vragen geen raad. In de klinische Psycho Neuro Immunologie vond ik wat ik zocht: Ja, gezondheid is voor een erg groot deel te beïnvloeden. Voeding, beweging, psychologie, sociale interactie en kennis omtrent de werking van het menselijk lichaam zijn de ingrediënten en uitleg is de sleutel tot succes. 
Ik besloot me als consultatief arts binnen mijn eigen Prakijk Salutogenese te richten op het streven naar en behouden van gezondheid, vooral in de vorm van cursussen voor zowel geïnteresseerde leken als voor zorgprofessionals. Samen leren over gezonde evenwichten en de juiste omstandigheden creëren om de weg vrij te maken voor een zo goed mogelijk functionerend menselijk lichaam. 
Bij gevoegd een filmpje met een impressie van een lezing. 

Wil je meer informatie over haar cursussen, volg de link.

Start: 13:00 uur

Locatie: V&VN, Orteliuslaan 1000, 3528 BD Utrecht

Kosten: Leden van de afdeling complementaire zorg €15,-, V&VN lid algemeen lid €25,- en niet leden €30,-. 

Aanmelding via penningmeester.complementairezorg@venvn.nl

nb. Als je lid van de afdeling complementaire zorg bent en je bent, voorafgaand, aanwezig geweest  bij de ALV dan is deze workshop gratis.

nb. Leden van de afdeling hebben voorrang bij inschrijving, overige geintresseerden komen zo nodig op een reservelijst.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!