Intervisie / Inspiratie bijeenkomst

  • 9 juni 2021
  • Bijeenkomst
  • Complementaire Zorg

V&VN afdeling CZ nodigt haar leden van harte uit om deel te nemen aan intervisie/inspiratie bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst staat in het teken van Complementaire zorg in tijden van corona en zal een online meeting betreffen. 

Vanuit de deelnemers wordt gevraagd om een casus in te dienen bij de werkgroep. Het betreft een casus die discussie en/of overdenking/ beschouwing in zich heeft. De bespreking zelf gebeurt door middel van een intervisie.
De werkgroep bepaalt aan de hand van de casus welke vorm van intervisie ingezet wordt. 

Het doel is om een discussie te hebben en om van elkaar te leren. 
Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt welke geplaatst wordt op de site van V&VN CZ. Zodoende kunnen alle leden hiervan leren en is de casuïstiek een bron van informatie voor de leden.  

De eerste bijeenkomst vindt plaats op: woensdagavond 9 juni 2021 van 19 uur tot max. 20.30 uur.
 
Aanmelden via: penningmeester.complementairezorg@venvn.nl 
 
De casus insturen voor 26 mei bij: 
penningmeester.complementairezorg@venvn.nl

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!