Participatieve Aanpak op de Werkplek

Hier vind je informatie over de leidraad participatieve aanpak op de werkplek. In 2021 is een aanvulling op deze leidraad gepubliceerd, namelijk de leidraad voor het implementeren van een Participatieve Aanpak voor werknemers met multiproblematiek: Grip op Gezondheid. Meer daarover en downloads vind je onderaan deze pagina. 

De 'participatieve aanpak op de werkplek' bestaat uit een aantal vastgelegde processtappen, die bij voorkeur begeleid worden door een procesbegeleider zoals de bedrijfsarts. In de aanpak bereiken stakeholders consensus over de belangrijkste knelpunten in het werk alsook de oplossingen om deze knelpunten aan te pakken. De procesbegeleider waarborgt hierbij een gelijkwaardige en actieve inbreng van alle stakeholders.

De participatieve aanpak kan ingezet worden op organisatieniveau en op het niveau van de individuele werknemer. Doel is de bevordering van de gezondheid en veiligheid op het werk en/of de terugkeer naar werk van mensen die verzuimen. 

De Multidisciplinaire Leidraad Participatieve Aanpak op de Werkplek is ontwikkeld door het EMGO Instituut voor onderzoek naar Gezondheid en Zorg en de afdeling Sociale Geneeskunde van het VU Medisch Centrum Amsterdam, met medewerking van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG), de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA), de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA), Ergotherapie Nederland (EN) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN Arboverpleegkundigen), en de Federatie van Audiologische Centra (FENAC). In een later stadium is ook Human Factors NL, de vereniging voor Ergonomie betrokken bij het tot stand komen van de leidraad.

De leidraad is voorzien van trainingsmateriaal om professionals in de aanpak te trainen. 

Participatieve Aanpak op de Werkplek
Processtappen

Grip op gezondheid

De meeste mensen gaan met plezier naar hun werk. Maar sommige mensen hebben moeite om hun werk elke dag weer vol te houden. Dat kan komen door gezondheidsproblemen, zoals een chronische ziekte, of door andere problemen die thuis of op het werk spelen. Hierdoor kan het zijn dat mensen minder productief zijn, of dat zij zich vaker ziekmelden. Met goede ondersteuning kunnen sommige van deze problemen tijdig worden herkend en aangepakt, zodat langdurig ziekteverzuim voorkomen kan worden. Amsterdam UMC, heeft hiervoor Grip op Gezondheid ontwikkeld.

Grip op Gezondheid is een aanvulling op de leidraad van de Participatieve Aanpak op de Werkplek (PA). Grip op Gezondheid bouwt voort op de PA en is verder doorontwikkeld. In deze leidraad wordt uitgelegd waarom en op welke manier de PA is doorontwikkeld. Het doorontwikkelde van de PA leidde tot de gespreksmethodiek Grip op Gezondheid. In dit document wordt ook besproken wanneer en met welke doel je Grip op Gezondheid kunt inzetten en vind je een toelichting op de verschillende stappen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)