De afdeling bestaat voor en door leden, van leden wordt een actieve inbreng, bijdrage en deelname aan de activiteiten en doelstellingen van de afdeling verwacht.

Het doel van V&VN-Arboverpleegkundigen: om verpleegkundigen binnen de arbeidsgerelateerde zorg te verbinden en elkaar te versterken door middel van netwerkbijeenkomsten en scholingen. Het bestuur stelt zich tot doel om ook op hoger niveau draagvlak te creëren voor zowel arboverpleegkundigen als verpleegkundig specialisten binnen het werkveld.

Doelstellingen

  • Professionalisering van het arboverpleegkundig beroep
  • Bevorderen van de kwaliteit van zorg zowel beroepsinhoudelijk als naar de hulpvragen
  • Bewaken van de kwaliteit van de opleiding tot Arboverpleegkundigen
  • Belang van opleiding en scholing binnen het werkveld
  • Het functioneren als landelijk netwerk
  • Aanspreekpunt zijn en invloed uitoefenen op bestuurlijke en politieke besluitvorming

Het expertisegebied van de arboverpleegkundige

Het expertisegebied arboverpleegkundigen is de leidraad voor de functie van arboverpleegkundige, het bestuur is verantwoordelijk voor het actueel houden van het expertisegebied. Bekijk hier het expertisegebied.

Onderzoek naar de positie van de arboverpleegkundige

Dit onderzoek, uitgevoerd door Petra Jonker in 2015, naar de mogelijkheden van taakherschikking binnen de arbeidsgerelateerde zorg is van belang. Enerzijds omdat de rol van de arboverpleegkundige, naar mening van de eigen beroepsvereniging, nog onvoldoende verankerd is en anderzijds omdat er in de toekomst een tekort verwacht wordt aan bedrijfsartsen. Daarnaast is de positie van de verpleegkundig specialisten als speler binnen dit werkveld nieuw en moet deze verder bepaald worden. Bekijk hier het onderzoek.

Bestuur

De beroepsvereniging wordt geleid door een bestuur. Daarnaast zijn er leden actief in verschillende commissies. Sinds 2019 is de werkgroep taakdelegatie hieraan toegevoegd.

Bestuursleden:

Commissies

  • Commissie Communicatie, PR en website
  • Commissie Opleiding, scholing en kwaliteitsregister
  • Commissie Financiën

Commissie Communicatie, PR en website:

Commissie Opleiding, scholing en kwaliteitsregister:

Commissie Financiën:

De werkgroep taakdelegatie heeft als opdracht om een position paper op te stellen ism een externe projectleider. Het doel van de positionpaper is om de functie en de rol van de arboverplaagkundige binnen taakdelegatie verder te verstevigen in aansluiting op de position paper zal het (verouderde) expertisegebied ge-update worden.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!