Eindejaarsbericht 2020

  • 31 december 2020
  • Nieuwsbericht
  • Arboverpleegkundigen

Beste leden,

Het jaar 2020 loopt ten einde en we blikken, met een heel andere blik dan andere jaren, kort terug op het afgelopen jaar. Want wat was 2020 bizar, ongewoon en haast surrealistisch! Eigenlijk alles stond in het teken van COVID-19 en de ontwrichtende gevolgen van het virus voor de hele samenleving. Ieder van ons zal dit op een andere manier hebben beleefd, zowel vanuit het werk als privé.

De meesten van ons zullen hun werkzaamheden al sinds half maart grotendeels vanuit huis hebben uitgevoerd. Als bestuur zijn we ook volledig overgestapt naar online vergaderen en ook onze ledenvergadering was voor het eerst digitaal. Over onze werkzaamheden, en dat waren er dit jaar best veel, hebben we jullie zoveel mogelijk op de hoogte gehouden, graag blikken we aan het einde van het jaar samen met je nog even terug.

Een belangrijke mijlpaal was de afronding van de position paper die de naam "Inzet en positionering Arboverpleegkundigen" heeft gekregen, een document waarin we onze meerwaarde beschrijven. In navolging hierop is een start gemaakt met de aanpassing van het expertisegebied en zullen (digitale) flyers ontwikkeld worden, om zowel samenwerkingspartner als werknemers en werkgevers te informeren over de rol van de arboverpleegkundige.

Rondom ontwikkelingen van Covid-19 hebben stakeholders ons ook weten te vinden, zo zijn we op uitnodiging van het ministerie van SZW betrokken bij de ontwikkeling van het beleid rondom het opzetten van teststraten, het ontwikkelen van beleid en de richtlijnen rondom vaccineren van zorgmedewerkers. De meerwaarde van verpleegkundigen binnen ons werkveld is zichtbaarder geworden dan ooit tevoren.

Op de valreep werd aan het einde van het jaar ook het collectief lidmaatschap van het UWV voor de Sociaal Medisch Verpleegkundigen getekend en geformaliseerd, via deze weg heten we daarom alle SMV-en hartelijk welkom bij de beroepsvereniging. 

Een uitgebreidere beschrijving van onze activiteiten van afgelopen jaar ontvang je uiteraard nog van ons in het jaarverslag.

Met deze terugblik denken we tegelijk: laten we vooral vooruitkijken naar het nieuwe jaar. Een jaar waarin we als beroepsvereniging ons 75-jarig jubileum hopen te vieren, waarin we ook nieuwe bestuursleden hopen te verwelkomen en afscheid nemen van huidige bestuursleden.

Vooral een jaar waarin we hopelijk uit de coronacrisis komen en meer nabijheid mogen ervaren van mensen die ons lief zijn en die we dit jaar op afstand moesten houden.

Rest ons nog om jullie Warme Kerstdagen te wensen en de hoop uit te spreken dat jullie gezond blijven en dat 2021 voor ieder een prachtig jaar mag worden.

 

Bestuur V&VN Arboverpleegkundigen

Rob, Marie-Jose, Jessica en Petra

Inzet En Positionering Arboverpleegkundigen

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)