Bericht van het bestuur

  • 19 juli 2023
  • Nieuwsbericht
  • Arboverpleegkundigen
Arboverpleegkundigen11

Terugblik op het eerste halfjaar van 2023

Beste leden,

We zijn alweer op de helft van het jaar!

Een jaar waarin we veel gedaan hebben met de beroepsvereniging.

Op 20 april hebben we een netwerkbijeenkomst gehad over “positieve gezondheid”. Daarna is er een algemene ledenvergadering geweest.

We hebben bewust gekozen om geen digitale vergadering te houden gezien wij er veel meerwaarde in zien om elkaar fysiek te spreken. Het was een vruchtbare bijeenkomst, al was de opkomst erg laag. We hopen dat jullie volgende vergadering weer massaal aanwezig zullen zijn.

Aangezien er veel overlap was tussen de commissie Communicatie, PR en Website hebben we afgelopen jaar besproken om deze op te laten gaan in het bestuur. Tijdens de ledenvergadering is er gestemd voor het toetreden van Maarten Dekker en Marcel la Rose aan het bestuur, daar is iedereen mee akkoord gegaan. Lidy en Diana blijven op de achtergrond nog zaken doen om het bestuur te ondersteunen, dank jullie wel!

Er is ook gestemd over de voortzetting van 1 jaar van de huidige voorzitter van de vereniging. Marie-Jose zit nu 6 jaar binnen het bestuur en zoals in het huishoudelijk regelement is opgenomen, stopt de periode dan. De leden zijn daarmee akkoord.

Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest als bestuur met o.a.

  • FOHNEU bijeenkomst in mei in Geneve.
  • Werkgroep VS en de arbogerelateerde zorg, zie knop hieronder
  • Betrokken geweest bij concept Generieke module Arbeidsparticipatie voor medisch specialistische richtlijnen.
  • Positionering van de SMV binnen het UWV
  • Aansluiting binnen de OVAL om mee te denken aan een oplossing voor de toekomst, te kort bedrijfsartsen
  • Aansluiten binnen VWS en SZW d.m.v. congressen bijwonen.

https://werkcovid19.nl/

Komende ledenbijeenkomsten zijn op 28 september en 23 november.

28 september gaat de netwerkbijeenkomst over “nachtwerk”, tevens is er ook een algemene ledenvergadering.

23 november gaat de netwerkbijeenkomst over “bekkenbodem problemen” in de breedste zin van het woord.

We zijn nog steeds actief, we willen nog actiever worden op het verenigingsplatform. Om dit te doen moet je jezelf aanmelden.

Indien je geen uitnodiging hebt ontvangen, kan je een mail sturen naar info@venvn.nl om te vragen of je de persoonlijke activatiecode voor het Verenigingsplatform opnieuw kan ontvangen.

Voor iedereen geniet van de zomer, vakantie en tot in het najaar. Op naar een mooi en succesvol 2de helft van 2023!

Namens het bestuur;

Maarten, Marcel, Anita, Erica, Trijntje, Toine en Marie-Jose

Onderzoeksrapport Ruimte voor de VS en PA in de Arbozorg

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!