Inzet en positionering arboverpleegkundigen

Aanleiding voor dit document is dat het bestuur van mening is dat de waarde van de arboverpleegkundige in de laatste jaren minder onderscheidend is in een veelheid van nieuwe functies in de arbeidsgerelateerde zorg.  

Daardoor is sprake van een onderbenutting van het potentieel van onze beroepsgroep. We zien voor onszelf een opgave in het vergroten van onze zichtbaarheid, om zo bij te dragen aan een betere inzet van onze deskundigheid als arboverpleegkundige en aan een toekomstbestendige, betaalbare en een kwalitatief goede arbeidsgerelateerde zorg.   

Onze dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van dit document. 

Wij hebben samengewerkt met branche- en beroepsorganisaties van bedrijfsartsen (NVAB, ZFB, KoM), arbodiensten (OVAL), werknemers (FNV), werkgevers (VNO NCW) en opleidingen (HAN, SPAP), focusgroepen in de praktijk zijn geraadpleegd. 

En uiteraard onze leden Ger van Leent, Annelies den Ouden , Monique de Groot, Marcel de la Rose, Jeroen Hopner, Anne Wiertsema, Corien van Antwerpen, Jessica Meijboom en Petra Jonker. 

Zoals in de ontwikkelingsagenda valt te lezen zijn we er nog niet met alleen met dit document.  

Graag nodigen wij alle leden uit om je aan te melden om mee te werken aan de uitwerking van de punten op de ontwikkel agenda én om mee te denken aan hoe we onszelf in de toekomst verder kunnen ontwikkelen en zichtbaarder kunnen maken. 

Wij wensen je veel leesplezier! 

Indien je vragen hebt en/of deel wilt nemen aan het vervolg mail dan naar arbo@venvn.nl 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)