V&VN Antroposofische Zorg heeft expertisegebied herschreven

  • 6 juli 2022
  • Nieuwsbericht
  • Antroposofische Zorg
EG Antroposofische Zorg

Op de ledenvergadering van 21 mei 2022 is het herschreven expertisegebied aangeboden aan het bestuur van V&VN Antroposofische Zorg. Het schrijven is uitgevoerd door Nellie Kolk en Jacqueline Bekker (V&VN adviseurs vereniging).

Naast 2 rondetafelbijeenkomsten met 17 leden van de afdeling hebben er ook nog 6 afdelingsleden meegelezen met de verschillende concepten. Daarna heeft het bestuur er nog heel grondig naar gekeken. Kortom een echt mooi, door de brede afdeling gedragen, proces met dit eindresultaat.

Mooie woorden van Nellie Kolk bij het overhandigen van het resultaat aan het bestuur:

“Wij hebben jullie vakgebied leren kennen; PRACHTIG!

- De geschiedenis van Steiner en Wegman
- Jullie zijn geworteld in een spirituele beschouwing op het leven en deze kunnen jullie omzetten in verpleegkundig handelen
- Jullie hebben een eigen kijk op de mens, de plaats in de natuur en de plaats in de wereld
- Er is een plaats binnen jullie werk voor de biografie van elk mens

Een mooie opgave voor Jacqueline en mij om mee te mogen- en kunnen werken.
Jullie werk staat enerzijds haaks op thema’s van deze tijd zoals: efficiëntie, techniek, tijdmanagement. Jullie roeien daarmee tegen de stroom in.

Anderzijds roeien jullie met de stroom mee, nu de spiritualiteit die zo actueel is. Spiritualiteit en de aandacht voor trage processen.

De uitdagingen voor de toekomst zijn: meer wetenschappelijk onderzoek, concretiseren en bruikbaar maken voor de weg naar de praktijk.".

Expertisegebied Verpleegkundige Antroposofische Zorg

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)