Gezichtspunten2

Gezichtspunten: folders en brochures

Centrum Sociale Gezondheidszorg heeft een folder uitgebracht met het overzicht van alle beschikbare brochures.

U kunt deze folder in ieder aantal gratis bestellen, om door te geven aan andere mensen, door ze bijvoorbeeld in de wachtkamer of op de toonbank te leggen.

De folder is ook kosteloos te downloaden.

Lees verder op: Gezichtspunten

Warmte Vergt Jaren Groei

Warmte vergt jaren groei

De effecten van warmteondersteuning bij kinderen met ernstige meervoudige beperkingen

Astrid van Zon

Uit de inleiding:

“Deze publicatie is het resultaat van een jarenlang onderzoekstraject op het kinderdagcentrum van Rozemarijn. Het is het warme enthousiasme van Astrid van Zon geweest waardoor het onderzoek kon starten en kon worden voltooid. En dit enthousiasme is gebaseerd op de krachtige ervaring dat kinderen met een meervoudige beperking baat hebben bij ‘verwarming' van hun ledematen.

Warmte is een bijzonder verschijnsel: het is op twee manieren te ervaren. Uiterlijk door een warmtebron, innerlijk door een inspiratiebron. Warmte doet leven en bewegen, maakt ons menselijk en brengt ons verder in onze ontwikkeling. Als de zorgverlener warmtebron en inspiratiebron tegelijk kan zijn, kan de zorgvrager zich meer mens voelen. Deze publicatie kun je ook lezen als een oproep aan begeleiders en ouders: realiseer je hoezeer we deze kinderen kunnen helpen door hen niet alleen van binnenuit liefde- vol te benaderen, maar ook van buitenaf warmte te bieden.”

Het boek kan besteld worden via Rozemarijn door overmaking van € 12,50 naar rekeningnr.: IBAN NL73RABO035.85.27.813, t.n.v. Raphaëlstichting, Schoorl onder vermelding van: Warmte vergt jaren groei' + uw naam + adres.

Warmte

Warmte

Het belang van warmte voor het opgroeiende kind

Edmond Schoorel

Alles begint met warmte. In de kou valt alles stil. Kou vatten is iets wat we in ons kikkerlandje maar al te goed kennen. ‘Warm vatten' zou het omgekeerde kunnen zijn: gezondheid opbouwen. Als het iets verder gaat, noemen we het koorts. Maar ook koorts heeft te maken met gezond worden. In dit boek staat de warmte in de opvoeding centraal. Als die warmte zo belangrijk is, hoe kun je er dan het beste mee omgaan? Kun je dat opvoeden? Hoe kun je de warmte verzorgen? Is het belangrijk dat een kind ergens warm voor kan lopen? Wat is de rol van koorts? Welke kleding kan ik mijn kind het beste aantrekken?

De tekst van dit boek is ontstaan uit de dagelijkse praktijk in het Kindertherapeuticum in Zeist. Op ieders vakgebied ervaren de medewerkers dat warmte een therapeutisch proces op gang kan brengen en hoe belangrijk het is om die warmte goed te verzorgen. In het laatste deel van dit boek vertellen de medewerkers over de warmte in hun vak. Elementen daarvan kan iedere ouder bij de opvoeding van zijn kind meenemen. En anders weet je naar welke therapie je je kind kunt sturen.

2e druk | paperback | 14 x 20 cm | 96 blz | ISBN: 9789060387146

€ 12,50

Koop dit boek bij de boekhandel of bij bol.com

Bijzondere Momenten

Liefdevolle natuurlijke verzorging in de laatste levensfase

Deze praktische brochure neemt je mee naar een aandachtsvolle manier van verzorgen die weldadig blijkt te zijn voor mensen in hun laatste levensfase. De samenhang tussen liefdevolle aanrakingen én natuurlijke kruiden en olien brengt hen harmonie, warmte en troost en doen recht aan de kwetsbaarheid van de stervende mens.

Handreikingen uit de wikkelkeuken geven je concrete uitleg over kruidige wikkels, honing/melk klysma, tedere schapenwol en geurige oliekompressen. Zij verlichten pijn, angst en verdriet. In enkele ervaringsverhalen worden bijzondere momenten uit deze zorg beschreven.

Deze brochure is geschikt voor naasten, werkers in een hospice, verpleegkundigen en mantelzorgers.
Auteur: Toke Bezuijen
Omvang: 40 pagina's
Prijs: € 9,00

Meer info en bestellen: wikkelfee.nl

Stemmingen

Stemmingen

Stemmingen - menskundig beschouwd, door Joop van Dam met illustraties van Anne van Rijthoven. Prijs € 12,50 + 1,50 verzendkosten ISBN 97890 819098 08

Meer info en bestellen: Uitgeverij Nachtwind

Uitwendige Therapie

Uitwendige therapie in de oncologische zorg

Uitwendige therapie in de oncologische zorg - Heilzame toepassingen uit de antroposofische verpleegkundige zorg, door Toke Bezuijen. Uitgever: Reith | Hendriks & partner. Formaat: 26 cm x 21 cm, omvang 92 pagina's, prijs: € 24,95, ISBN 9789081549394.
Dit boek laat zien hoe eenvoudige heilzame toepassingen ondersteuning kunnen bieden bij allerlei problemen van lichamelijke aard (zoals pijn, obstipatie, krampen, prikkelhoest, slechte slaap) en tegelijkertijd rust en warmte. bieden.

In het eerste deel van het boek wordt de oorsprong, ontwikkeling en de werkzaamheid van deze bijzondere warmtetherapie beschreven. Daarna volgt een beschrijving over de verschillende fases waarin je beland vanaf het moment dat je te horen krijgt dat je kanker hebt. Tevens volgt een uitleg over wat de uitwendige therapie daarin kan betekenen.

Het tweede deel bevat een zeer uitgebreid repertorium. Daarin worden concrete toepassingen beschreven in relatie tot veel voorkomende ziekteklachten rond kanker, maar ook die van de palliatieve en terminale fase. Het boek besluit met een literatuuroverzicht.

'Uitwendige therapie in de oncologische zorg' richt zich op verpleegkundigen, artsen en therapeuten. Maar ook mantelzorgers die direct betrokken zijn bij de zorg vinden er vele ideeën en mogelijkheden die zij, eventueel onder begeleiding van een verpleegkundige of arts, kunnen toepassen.

Eigenlijk dus voor iedereen die een warm hart heeft voor de kankerpatiënt. Het boek getuigt van liefdevolle daadkrachtige integratieve zorg.

Uitwendige Therapieen

Uitwendige therapieën

Wikkels, kompressen en baden worden beschreven door Ina Emous-van der Kooij, Sonja van Hees, Katie Willink-Maendel en Mirjam Zonneveld. Uitgeverij Christofoor Zeist, ISBN 978 90 6238 835 6.

Werkboek Geneesplanten

Werkboek geneesplanten en hun toepassingen in de uitwendige therapie

Joop van Dam en Pauli van Engelen: Werkboek geneesplanten en hun toepassingen in de uitwendige therapie, uitgegeven in eigen beheer V&VN antroposofische zorg. 2e Druk voorjaar 2010.
Te bestellen via het secretariaat. Prijs voor leden: € 12.50 en voor niet leden € 15.- exclusief verzendkosten.

Cover Liefdevollezorg

Liefdevolle zorg

Als ervaren verpleegkundige laat Toke Bazuijnen zien hoe heilzame planten, uitwendig toegepast, daarbij behulpzaam kunnen zijn. Zij beschrijft liefdevolle aanrakingen met wikkels, kompressen en inwrijvingen die het lijden verlichten en een troostende werking hebben.

Dit boek is voor € 20,99 te bestellen via de boekhandel of via www.verpleegkundigepraktijk.nl/boeken
ISBN 9789492351166

AZ Boek Het Geheim Van De Wond

Het geheim van de wond

Samariter-cursus
Rudolf Steiner

Waarom na 100 jaar een uitgave van de vertaling van deze Samariterkursus?

Het is augustus 1914. De eerste wereldoorlog is kortgeleden uitgebroken. In het nog in aanbouw zijnde Goetheanum in Dornach (Zwitserland) wordt aan de medewerkers een cursus eerste hulp gegeven. Wat bij ons EHBO heet noemt men daar Samariterdienst.

De naam Samariterkurs wordt gebruikt voor de cursus die gegeven werd van 13 tot 16 aug. 1914.

Organisator en begeleider van deze cursus was Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie. De cursus zelf werd door een arts gegeven. Steiner hield daarbij korte toespraken waarin hij “het geestelijke begrip van de zaak” vooropstelde. Zijn toespraken zijn helaas niet letterlijk vastgelegd; alleen de aantekeningen van deelnemers zijn bewaard gebleven.

Wat in de cursus wordt beschreven, is gedurende tientallen jaren bestudeerd door een groep antroposofisch verpleegkundigen. Hun studie en hun ervaring met het materiaal, hebben diepgaande inzichten gebracht over ziekte en gezondheid. Er vormde zich allengs een beeld over hoe spirituele verpleegkunde eruit zou kunnen zien. Gaandeweg leidde het tot een nieuwe manier van kijken naar het proces van verplegen en verzorgen. Velen beleven dit als een verdieping van het vak.

In deze uitgave (2014) wordt, in aansluiting op de inhoud van de cursus, beschreven hoe deze inzichten vertaald kunnen worden naar de hedendaagse verpleegkundige praktijk. Deze beschrijving is weliswaar een bewerking van teksten die deel uitmaken van de opleiding tot antroposofisch verpleegkundige, maar zij zal op iedere plek waar ‘verpleegd’ wordt, inhoudelijk iets kunnen toevoegen.

De cahiers zijn nog te bestellen bij Edith Minnaar, edith@scheltema.org en kosten € 15,00.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)