Het bestuur van de afdeling Antroposofische Zorg bestaat uit:

Voorzitter: Ingrid Spee
voorzitter.antroposofischezorg@venvn.nl

Secretaris: Josien van Sandick
antroposofischezorg@venvn.nl

Bestuurslid: Ariane van Geijn

Bestuurslid: Heleen Tieleman

Penningmeester: José Boksebeld
penningmeester.antroposofischezorg@venvn.nl

Bankrekening voor donaties:
NL40 RABO 0147 6163 60 t.n.v. V&VN, Utrecht
o.v.v. donatie afdeling antroposofische zorg, kostenplaats 120300