De activiteiten van Antroposofische Zorg:
  • De afdeling antroposofische zorg neemt deel aan het Internationaal Congres van Antroposofisch Verpleegkundigen en houdt daardoor contact en voeling met wereldwijde ontwikkelingen.
  • De afdeling Antroposofische Zorg houdt tweemaal per jaar een landelijke vergadering voor alle leden, waar haar beleid wordt besproken, actualiteiten uitgewisseld, werkervaringen gedeeld en thema's uitgediept.
  • Per jaar wordt tweemaal een contactblad en tweemaal een nieuwsbrief uitgegeven.
  • Maandelijks vinden er bijeenkomsten plaats in diverse regio's, waar studie en werkervaringen worden gedeeld en uitwendige therapieën beoefend.
  • De afdeling Antroposofische Zorg stimuleert onderzoek; met name naar de werkzaamheid van het specifiek verpleegkundig antroposofisch werk. Zij ondersteunt initiatieven.
  • De afdeling Antroposofische Zorg biedt een platform aan het veelzijdige verpleegkundige werk op verschillende terreinen, zoals de oncologie, reuma, kinder- en volwassenenpsychiatrie, verslavingszorg, heilpedagogie en sociaaltherapie, therapeutische leef- en werkgemeenschappen, thuiszorg, hospice-zorg, ouder- en kindzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen e.a.
  • Verschillende verpleegkundige specialisaties houden eigen bijeenkomsten waar beroepsgerichte vragen aan bod komen.
  • De afdeling Antroposofische Zorg neemt deel aan het International Forum for Antroposophic Nursing en houdt daardoor contact en voeling met wereldwijde ontwikkelingen.