Het verplegende beroep ontmoet bij uitstek vragen naar het hoe en waarom van het bestaan.

De grondlegger van de antroposofie, Rudolf Steiner, stelt dat zulke vragen beantwoord kunnen worden, ook als die ons denken voorbij de grenzen voeren van de meet- en weegbare, materiƫle wereld.

Hij gaf wegen aan waarop je deze antwoorden kunt krijgen, scherpte instrumenten voor het oordeelsvermogen en beschreef de samenhang van de verkregen inzichten. Op basis van eigen inzicht kun je dan tot vrij handelen komen.

V&VN Antroposofische Zorg vindt haar inspiraties in de antroposofie en is het centrale orgaan waar vele ontwikkelingen betreffende het vak en de beroepsbeoefenaar samenkomen.