Over de afdeling Antroposofische Zorg

Antroposofische Zorg

Zij gaat uit van het respect voor de heelheid van de mens
met zijn zelfregulerend vermogen
en wil dit door middel van verzorgen, bemiddelen en begeleiden ondersteunen.

Dit zijn de grote pijlers waarop ons beroep is gestoeld
en die leidraad zijn in de opleiding tot verpleegkundige antroposofische-zorg
en in het werk als zodanig.

Het bestuur

Het bestuur van de afdeling Antroposofische Zorg bestaat uit:

Voorzitter: Ingrid Spee
voorzitter.antroposofischezorg@venvn.nl

Secretaris: Josien van Sandick
antroposofischezorg@venvn.nl

Bestuurslid: Ariane van Geijn

Penningmeester: Vacant
penningmeester.antroposofischezorg@venvn.nl

Bankrekening voor donaties
NL40 RABO 0147 6163 60 t.n.v. V&VN, Utrecht
o.v.v. donatie afdeling antroposofische zorg, kostenplaats 120300

 

Doelstellingen

De afdeling Antroposfische Zorg streeft de volgende doelstellingen na:

  • Mensen met een verplegend en verzorgend beroep te verenigen die antroposofische gezichtspunten zoeken als inspiratie. Enerzijds om het verplegende vak te verdiepen en te vernieuwen, anderzijds om zichzelf als beroepsgenoot te ontwikkelen.
  • Zorg dragen voor kwaliteitsbewaking binnen het antroposofisch verpleegkundig werken.
  • De belangen van de leden behartigen die specifiek te maken hebben met de inhoud van ons vak.
  • Contact onderhouden met de V&VN om algemeen verpleegkundige zaken te behartigen, meestal ligt dit op landelijk niveau.
  • Daarnaast met de NVAZ, om belangen te behartigen die expliciet te maken hebben met het antroposofisch werkveld
     

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!