Voorzitter: Ingrid Spee
voorzitter.antroposofischezorg@venvn.nl
06 3611 0767

Secretaris: Josien van Sandick
06 1872 5815
antroposofischezorg@venvn.nl

Bestuurslid: Ariane van Geijn
06 2833 1955

Penningmeester: Vacant
penningmeester.antroposofischezorg@venvn.nl

Bankrekening voor donaties
NL40 RABO 0147 6163 60 t.n.v. V&VN, Utrecht
o.v.v. donatie afdeling antroposofische zorg, kostenplaats 120300

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!