ROC Kennisgroep

Vanuit alle regio’s komen 1 keer per kwartaal opleidingscoördinatoren, tegenwoordig ook veel opleidingsmanagers genoemd, samen met vertegenwoordigers vanuit de ambulanceacademie,, AZN en uitzendorganisaties. In dit overleg worden landelijke actuele (scholings-) onderwerpen besproken die impact hebben of kunnen hebben op regionaal opleidingsbeleid.


Een ander doel van dit overleg is het delen van kennis en ervaringen betreffende opleidingen, scholingen en trainingen en het bespreken van veranderingen in het opleidingslandschap.


De ROC kennisgroep bespreekt zowel initiële opleidingstrajecten, alsook nascholingen. De focus ligt op Ambulancechauffeurs, Ambulanceverpleegkundigen, (verpleegkundig) Centralisten, laag- en middencomplex chauffeurs, verzorgende en verpleegkundigen. Daarnaast is er ook aandacht voor de andere disciplines zoals BMH-ers, Rapid Responders, verpleegkundig specialisten enzovoort.


Onderwerpen zijn onder andere: Informatie vanuit de Ambulance Academie, Vernieuwing LPA, CZO ontwikkelingen, EPA’s, CBRN, korte en lange tranche opleidingen, BMH opleiding, Informatie vanuit V&VN, Informatie vanuit AZN, MKA/LMS, Informatie vanuit werkgroepen en commissies, Informatie vanuit Planbare Zorg. Hiernaast kunnen actuele ontwikkelingen ingebracht worden in het overleg en zijn er soms presentaties van externe opleidingsaanbieders of ontwikkelaars van opleidingsmateriaal.

Bijeenkomsten tenminste 4 keer per jaar, locatie Utrecht, 
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Orteliuslaan 1000, 3528 BD, Utrecht

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!