Algemene doelstellingen OC

De Onderwijscommissie V&VN Ambulancezorg, verder te noemen de OC, is een breed samengestelde commissie met als taak om invulling te geven aan onderwijsbeleid dat sectoraal gewenst wordt vanuit de Nota Verantwoorde Zorg ( 2009), gewenst personeels- en kwaliteitsbeleid en de verandering van aanbodgericht naar vraaggestuurd onderwijs in een snel veranderende zorgomgeving.
 Ook wil de onderwijscommissie betrokkenheid en verantwoordelijkheid van zorgprofessionals bij verantwoorde en veilige zorgverlening bevorderen. Dit geldt ook voor het bevoegd- en bekwaamheidsbeleid. Voor het goed kunnen functioneren en het organiseren van de taken als Onderwijscommissie V&VN Ambulancezorg wordt gewerkt vanuit het reglement Onderwijscommissie V&VN Ambulancezorg.

Samenstelling commissie:
Voorzitter, (I.Bolt, beheerder) Vertegenwoordiging vanuit Vakgroep Ambulanceverpleegkundigen ( H. de Vries, beheerder) Ambulancechauffeurs (D.van Campenhout), MKA verpleegkundigen (A. Wielink, beheerder), nieuwe ontwikkelingen(NP/MMT/ PA,) (R. Evenhuis) NVMMA (R. de Vos), vakgroep ROC ( Y. te Braake)-en Vereniging AZN ( W. Gruijters).

Bijeenkomsten tenminste 4 keer per jaar, locatie Utrecht, V&VN Churchilllaan 11 te Utrecht in de maanden (voorstel): Februari, April, November. De mogelijkheid voor telefonisch vergaderen wordt onderzocht.

De Onderwijscommissie V&VN Ambulancezorg werkt vanuit het vastgestelde reglement aan haar algemene doelstellingen voor 2011.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.