Laag- en Midden complexe zorg

Groepsfoto Vakgroep Zorgambulance

Vakgroep LCMC

Sinds maart 2013 is de vakgroep zorgambulance actief. De groep bestaat inmiddels uit 18 leden van 9 verschillende RAV-en. De zorgambulance is een relatief jong onderdeel binnen de ambulancezorg en we merken dat er veel behoefte is aan uitwisseling en het zoeken naar een gemeenschappelijke basis. We zijn begonnen met het zoeken van een aantal speerpunten en daar aan gaan werken. Een voorbeeld hiervan is het evalueren van het kwaliteitskader zorgambulance. Dit is in het najaar van 2013 geëvalueerd door de werkgroep van AZN die het kader gemaakt heeft. Vanuit de vakgroep hebben we een aantal adviezen kunnen geven. Ook zijn we gaan nadenken over de visie die wij hebben op de vakgroep. Samen met het kwaliteitskader hopen we daarmee een basis te leggen waarop we verder kunnen ontwikkelen. 

De vakgroep zorgambulance stelt zich tot doel om de beroepsgroep van zorgambulancemedewerkers op een professionele manier te positioneren in de Nederlandse gezondheidszorg. Wij willen onze specifieke kwaliteiten als zorgambulance benadrukken en het verschil laten zien tussen care en cure. We willen ons professionaliseren t.o.v. patiënten, de ambulancesector, ons positioneren t.o.v. de ambulancesector, Ambulance Zorg Nederland (AZN) en onze beroepstrots laten zien. Tevens willen wij als vakgroep de belangen van de zorgambulancemedewerker vertegenwoordigen in verschillende opzichten en ook richting onze verschillende ketenpartners. Graag willen wij een netwerk opbouwen met zorgambulancemedewerkers  aangesloten bij onze beroepsvereniging om kennis en ervaringen uit te wisselen. 

Om deze doelstellingen te bereiken hebben wij de volgende speerpunten voor de komende twee jaar opgesteld:

Het opstellen van het beroepsdeelprofiel: zorgambulancemedewerker
In den lande wordt de beroepskracht op de zorgambulance op verschillende manieren neergezet. Er zijn momenteel een drietal verschillende deelprofielen op de zorgambulance te onderscheiden: verzorgende IG, verpleegkundige niveau 4 en een zorgambulancechauffeur. Voor deze drie verschillende beroepskrachten willen wij een deelprofiel opstellen, zodat de verschillen inzichtelijker zijn in het land.

Het stimuleren en adviseren t.b.v. onze deskundigheidsbevordering
Binnen de 25 verschillende RAV-en in ons land, wordt op een verschillende manier gedacht en gewerkt aan het opleiden en nascholen van onze zorgambulancemedewerkers. Wij willen op dit gebied graag meer eenheid ontwikkelen, zodat een overzichtelijk scholingsaanbod geadviseerd kan worden binnen de verschillende RAV-en en bij AZN. Waardoor de in- en uitsluitcriteria beter toepasbaar worden voor de verschillende deelprofielen op de zorgambulance.

Het organiseren van een landelijk congres m.b.t. de zorgambulance in Nederland
Wij willen ons graag profileren als zorgambulance binnen de gezondheidszorg en de ambulancesector. Dit willen we doen door een speciaal congres te organiseren in Nederland voor alle belangstellenden. Dit congres zal in het teken staan van o.a. het professionaliseren, positioneren en onze specialisme t.o.v. de reguliere ambulance laten zien.

Werkwijze
De vakgroep heeft een voorzitter en een secretaris. Voor de vakgroep zal er 4 keer per jaar vergaderd worden in Utrecht. Deze vergaderingen worden gefaciliteerd door V&VN. De vergadering bestaat uit het uitwisselen van ervaring, het uitwerken van speerpunten die we zelf kiezen en behandelen van interessante onderwerpen voor de zorgambulance. Deze onderwerpen willen we dan weer bij onze collega’s onder de aandacht brengen door het schrijven van stukken voor het vakblad van de V&VN.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)