HEMS

In Nederland beschikken vier traumacentra over een helikopter Mobiel Medisch Team (MMT) te weten Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Groningen. Deze beschikken over een landelijk dekkend netwerk en zijn 24/7 inzetbaar. HEMS Verpleegkundigen maken deel uit van het helikopter MMT. Op 4 oktober 2013 is de vakgroep HEMS Verpleegkundigen opgericht.

Visie en missie
De vakgroep HEMS Verpleegkundigen stelt zich tot doel om de beroepsgroep van HEMS Verpleegkundigen te profileren en te positioneren in de prehospitale acute zorg in Nederland.Middels vereniging van alle HEMS Verpleegkundigen in één vakgroep
wordt de specifieke expertise op vliegoperationeel- en verpleegkundig gebied gecentraliseerd en versterkt.Wij zetten ons in voor kwaliteit van prehospitale acute zorg, optimale samenwerking met alle ketenpartners, uitwisseling van kennis en daarnaast belangenbehartiging van alle HEMS Verpleegkundigen. Het document 'Expertise HEMS verpleegkundige zorg' vind je hier!

Doelstelling
Het formuleren van een uniform landelijk functieprofiel HEMS Verpleegkundige. ondersteund door de Can Meds rollen, afronding december 2016. Streven naar landelijke uniforme afspraken m.b.t. opleiding, training en bijscholing.

Bestuur
Het bestuur van de vakgroep HEMS Verpleegkundigen wordt gevormd door een afvaardiging van de vier helikopter MMT’s.

Voorzitter:
Petra Landa - van Asten, Lifeliner 2

Vice-voorzitter:
Karel van der Klis, Lifeliner 1

Secretaris:
Tirza Verwijs, Lifeliner 2

PR en communicatie:
Jorrit Mol, Lifeliner 2

Algemeen bestuurslid:
Winfried van der Groot. Lifeliner 2 en Christian Beekers, Lifeliner 3.

Voor verdere informatie over deelname aan de vakgroep of het aandragen van ideeën en/of agendapunten
graag contact opnemen via email: hemsverpleegkundigen@gmail.com

Meer informatie m.b.t. het lidmaatschap van V&VN en van de
beroepsvereniging V&VN Ambulancezorg vind u onder 'Lidmaatschap'. Voor vragen hierover: ambu@venvn.nl

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)