Welkom Ambulanceverpleegkundigen

De doelstelling van onze vakgroep is de ambulanceverpleegkundige in staat te stellen om het beroep op het hoogste kwaliteitsniveau uit te voeren en door te ontwikkelen.

Dit doel proberen wij te bereiken door:
1.     Vakgroep bijeenkomsten te organiseren. Daarmee stimuleren wij uitwisseling van kennis en ervaring tussen de leden. 
2.     Samenwerking te zoeken met andere vakgroepen.
3.     Organiseren van scholing, en vormgeving van de scholing regionaal in samenspraak met de ROC- vakgroep.
4.     Het bevorderen en bewaken de samenhang binnen de beroepsuitoefening en de opleiding tot ons beroep.
5.     Actief betrokken zijn bij ontwikkelingen binnen het vakgebied.
6.     Aanspreekpunt en vertegenwoordiging te zijn van alle ambulanceverpleegkundigen. Wij hebben tot doel om invloed uit te oefenen op wet-, regelgeving en beleid, zowel nationaal, regionaal en lokaal betreffende ons deskundigheidsgebied ambulanceverpleegkundigen. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies voor zover het ons vakgebied betreft.
 
Actueel
Momenteel zijn wij nog opzoek naar leden voor de vakgroep. Wij trachten te streven naar minimaal een vertegenwoordiging vanuit elke regio.
 
Wil je aanwezig zijn, wil je een onderwerp bespreekbaar maken, of heb je andere vragen? Je kunt ons bereiken op het volgende e-mailadres: ambu@venvn.nl 
 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)