Welkom Ambulancechauffeurs

De vakgroep ambulancechauffeur stelt zich tot doel om de beroepsgroep van ambulancechauffeur op een krachtige manier te positioneren als een kerndiscipline in de Nederlandse gezondheidszorg. Wij zetten ons daarnaast in voor excellente zorgverlening. Ook wil de vakgroep de belangen van ambulancechauffeur behartigen in de meest ruime zin van het woord.


Binnen dit doel zorgt de vakgroep voor:

Meningsvorming
De vakgroep bevordert de meningsvorming binnen ons eigen aandachtsgebied, zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en formuleren vanuit het eigen aandachtsgebied nieuwe meningen en toekomstgerichte visies.

Advisering
De vakgroep fungeert als adviseur voor het Algemeen Bestuur van de afdeling V&VN Ambulancezorg. Zij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan het Algemeen Bestuur. De adviezen kunnen worden vertaald in projecten en beleid.

Aanspreekpunt
De vakgroep is voor ambulancechauffeurs een verzamelpunt en uitdraagpunt van kennis en nieuwe ontwikkelingen.
Het uitgangspunt voor de vakgroep is het deskundigheidsgebied en de eindtermen voor de ambulancechauffeur die vastgesteld zijn door AZN en zijn ondergebracht bij het College Zorg Opleidingen (CZO).

Heb je vragen of opmerkingen wil je deelnemen aan de vakgroep mail naar ambu@venvn.nl

Inmiddels zijn de volgende deelnemers al actief binnen de vakgroep:
Camille Hoekstra
Viktor Koot
Ton Bakker
Gertjan van der Steeg
Doesjka Breukel
Raimond Nome
Tjerk Loopik

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.