Welkom Ambulancechauffeurs

De vakgroep ambulancechauffeur stelt zich tot doel om de beroepsgroep van ambulancechauffeur op een krachtige manier te positioneren als een kerndiscipline in de ambulancesector. Wij zetten ons daarnaast in voor excellente hulp-  én zorgverlening. Ook wil de vakgroep de belangen van ambulancechauffeur behartigen in de meest ruime zin van het woord.

Binnen dit doel zorgt de vakgroep voor:
Meningsvorming
De vakgroep bevordert de meningsvorming binnen ons eigen aandachtsgebied, zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en formuleren vanuit het eigen aandachtsgebied nieuwe meningen en toekomstgerichte visies.

Advisering
De vakgroep fungeert als adviseur voor het Algemeen Bestuur van de afdeling V&VN Ambulancezorg. Zij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan het Algemeen Bestuur. De adviezen kunnen worden vertaald in projecten en beleid.

Aanspreekpunt
De vakgroep is voor ambulancechauffeurs een verzamelpunt en uitdraagpunt van kennis en nieuwe ontwikkelingen. In het dynamische proces van ambulancezorg zal de vakgroep altijd alle belangen  wegen op de waarde ervan.
Het uitgangspunt voor de vakgroep is het deskundigheidsgebied en de eindtermen voor de ambulancechauffeur die vastgesteld zijn door AZN en zijn ondergebracht bij het College Zorg Opleidingen (CZO).

Heb je vragen of opmerkingen wil je deelnemen aan de vakgroep mail naar ambuchauffeurs@gmail.com

Inmiddels zijn de volgende deelnemers al actief binnen de vakgroep:
Peter van der Vloet, Martijn Koopsen, Goossen Visscher, Demian Lijsenaar, Ilja van Gastel, Ronald de Vries, Koen van Houdt, Mike Dekker, Maurice Caris, Corstiaan Batenburg, Bert van Olst en Pascal Endstra.

Vergaderdata 2024:

  • 22 maart
  • 14 juni
  • 27 september
  • 13 december

Volg ons op Twitter -> @Ambuchauffeurs, Instagram of Facebook.

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)