Register Zorgprofessionals
Ambulancechauffeurs en niet-verpleegkundig centralisten meldkamer ambulancezorg kunnen zich registreren in het Register Zorgprofessionals. Het Register Zorgprofessionals is ontwikkeld voor een aantal groepen buitengewone leden van V&VN die geen toegang hebben tot het Kwaliteitsregister V&V, omdat zij geen verpleegkundige of verzorgende zijn. In het geval van de Ambulancezorg gaat het om Ambulancechauffeurs (ACH) en niet-verpleegkundige Meldkamercentralisten (n-vp C-MKA).

​Beheer Register Zorgprofessionals
Het Register Zorgprofessionals is ontwikkeld door V&VN als service aan een deel van haar buitengewone leden die zich niet in het Kwaliteitsregister V&V kunnen registreren. De uitgifte verloopt via de gespecialiseerde afdelingen van V&VN waar de buitengewone leden onder vallen. In het geval van Ambulancezorg is dit de afdeling V&VN Ambulancezorg. Inschrijving in het Register Zorgprofessionals is uitsluitend mogelijk wanneer iemand buitengewoon lid is van V&VN én van de afdeling V&VN Ambulancezorg.

Inschrijving in het Register
Zorgprofessionals via je werkgever Een RAV dat een collectieve overeenkomst heeft afgesloten met V&VN inzake vergoeding van het Kwaliteitsregister V&V, ontvangt een Excel-format waarop de namen van ACH en niet-vp C-MKA kunnen worden ingevuld. Dit bestand wordt ingevuld door de RAV en doorgemaild aan V&VN. V&VN verwerkt deze lijst. Je ontvangt dan een bericht over je inloggegevens voor Mijn V&VN. Via Mijn V&VN kom je bij jouw persoonlijke portfolio in het Register Zorgprofessionals.

Ondersteuning
Ben je via jouw werkgever ingeschreven in het Register Zorgprofessionals dan ontvang je informatie en ondersteuning van jouw eigen ROC (Regionaal Opleidingscoördinator). Komt deze er niet uit dan kun je altijd contact opnemen met de onderwijscommissie van V&VN Ambulancezorg via ambu@venvn.nl. Ben je individueel ingeschreven dan kun je voor informatie en ondersteuning ook terecht bij de onderwijscommissie via hetzelfde adres of neem contact op met jouw eigen ROC.

Voor meer informatie en tarieven kijk hier.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)