Kom jij het bestuur versterken?

  • 28 oktober 2022
  • Nieuwsbericht
  • Ambulancezorg

V&VN Ambulancezorg (V&VN AZ) is de beroepsvereniging die zich individueel en collectief inzet voor professionals in de ambulancezorg op het niveau van kwaliteit van zorgverlening en vakinhoud.

De ambulancezorg is een belangrijke spil in de acute zorg. Of je nu op de meldkamer zit of op weg bent met de ambulance, van jou wordt voortdurend een grote alertheid, creativiteit én passie gevraagd. V&VN Ambulancezorg wil een bindende factor zijn voor alle betrokkenen bij de ambulancezorg.

Krakenimages Y5bvrlccx8k Unsplash

Secretaris Bestuur V&VN AZ

Het Bestuur van V&VN AZ is op zoek naar een nieuwe secretaris.

Taken

Verwacht wordt dat de secretaris aanwezig is bij de bestuursvergaderingen, de algemene ledenvergadering, eventuele congressen, symposia en beleidsdagen.

De Secretaris

- Stemt taken en verantwoordelijkheden af met de voorzitter;

- Is medeverantwoordelijk voor de algemene coördinatie en werkt binnen de geldende reglementen;

- Maakt evt. notulen van de vergaderingen als de beleidsondersteuner er niet is;

- Beheert de mailbox van ambulancezorg en onderneemt adequate acties op mails.

Competenties

Om de rol van secretaris binnen een vrijwilligersafdeling goed te kunnen vervullen zijn de volgende eigenschappen/ vaardigheden essentieel.

Een secretaris

• Is in staat om op meso- en macroniveau te denken;

• Beschikt over strategisch en analytisch vermogen;

• Is een beroepsbeoefenaar binnen de sector ambulancezorg;

• Is op de hoogte van de ontwikkelingen binnen ambulancezorg in Nederland;

• Is op de hoogte van de doelen van de afdeling en draagt bij aan de geformuleerde

resultaten;

• Is enthousiast, besluitvaardig en integer;

• Is in staat om gemiddeld 1-2 uur per week aan afdelingswerkzaamheden te besteden.

Wat wij bieden

- Een omgeving waarin je de mogelijkheid hebt gezamenlijk ambulancezorg te

positioneren binnen de verschillende vakgroepen;

- Een groot netwerk waarbinnen veel kennis gedeeld wordt;

- De mogelijkheid bestuurlijke ervaring op te doen;

- Een vereniging met een groot bereik onder verpleegkundigen en verzorgenden in

Nederland en invloed naar buiten;

- Vacatiegelden en onkostenvergoeding.

Interesse?

Graag ontvangen we uw reactie met CV voor 20 november 2022. Dit kan per e-mail aan Mischa Knol, m.knol@venvn.nl. De vacature wordt gesloten zodra we iemand voor deze functie hebben aangenomen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!