Reactie namens V&VN Ambulancezorg op artikel geweldsincidenten

  • 29 oktober 2021
  • Nieuwsbericht
  • Ambulancezorg

Beste collega's,


Vandaag (29 oktober) is op Nu.nl een artikel verschenen over geweldsincidenten in de ambulancezorg. V&VN Ambulancezorg - bestuur en vakgroepen - hecht er waarde aan om hierop te reageren, omdat het bij de beroepsgroep reacties opriep. 


Jaarlijks komen geweldsincidenten voor. Onze collega's die hiermee te maken krijgen ervaren dit als uiterst vervelend, emotioneel, bedreigend en absoluut onwenselijk. Soms is het te relateren aan de pathologie van de patiënt, maar we komen ook zeker in aanraking met geweld dat hieraan niet te wijten is. We zijn een sterke sector met weerbare collega's die vaak het hoofd weet te bieden aan complexe situaties en bedreigingen weten te de-escaleren. Dat is een deel van de competenties van ons vak. Als je dan toch in de situatie komt waarin je fysiek of psychisch bedreigd wordt, is dit een moment van het vak waarop je niet zat te wachten en waar je ook zeker niet voor gekozen hebt toen je prehospitaal ging werken. 


AZN heeft geprobeerd om het beeld te nuanceren dat 'ambulancezorg en geweld' bij elkaar horen en ook soms zo in de media gepresenteerd wordt. Op zich logisch, want de media vernemen een incident en zien dat goede hulpverleners het slachtoffer worden. Wij als ambulancezorgprofessionals weten dat niet iedere collega dagelijks met geweld in aanraking komt, maar ieder incident is onwenselijk en het verlangt integriteit en zorgzaamheid door alle betrokken partijen. De media kunnen hier soms een doorgeslagen beeld van geven, maar wij beseffen met zijn allen tegelijkertijd dat een dergelijk bericht met veel leed gepaard gaat. Collega's die ermee in aanraking zijn geweest lopen door geweldsincidenten emotionele - en soms ook lichamelijke - schade op en verlangen terecht begrip en compassie. Geweld is ontoelaatbaar in de ambulancezorg en daarom wordt aan alle kanten gewerkt om het werk zo veilig mogelijk te maken. Dat de media geweldsincidenten presenteert is begrijpelijk, maar wij weten gelukkig dat het een beperkt deel is van ons werk. 


Sinds 2006 worden de handen ineen geslagen om met elkaar geweldsincidenten te bestrijden. Er zijn diverse maatregelen al getroffen en de verschillende RAV'en hebben acties in de afgelopen vijftien jaar opgezet om hier deskundig en passend mee om te gaan. We kunnen het niet 100% voorkomen, maar we kunnen wel 100% geven om maximale preventie en nazorg te geven. Ongetwijfeld zal het nog regelmatig op de agenda blijven staan en ik wil alle collega's ook zeker vragen om in de vakgroepen suggesties en ideeën te blijven aandragen hoe we met dit debacle goed blijven omgaan.

  
Jan Hoefnagel
Voorzitter V&VN Ambulancezorg

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!