Document 'Expertise HEMS verpleegkundige zorg' beschikbaar

  • 21 februari 2019
  • Nieuwsbericht
  • Ambulancezorg

Kenmerkend voor het Expertisegebied HEMS-verpleegkundige zorg is het acute, hoog complexe en diverse zorgproces in een omvangrijk gebied. Er is sprake van een hoge turnover, het snel schakelen tussen diverse zorgvragers en een maximale inzetbaarheid.

Dit vraagt brede en diepgaande kennis, samenwerkingscompetenties, zelfreflectie en gedrevenheid.
Onderscheidend ten opzichte van andere verpleegkundige beroepen is de noodzakelijke kennis en competenties op het gebied van specialistische acute zorg, de luchtvaart en het helikoptervliegen in het bijzonder.

Aan de totstandkoming van dit Expertisegebied hebben een aantal HEMS-verpleegkundigen van diverse Lifeliner-helistations gewerkt. Het document is besproken binnen de vakgroep HEMS-verpleegkundigen en uiteindelijk voorgelegd aan alle leden van de vakgroep. Ook is er een schriftelijke commentaarronde uitgezet onder alle HEMS-verpleegkundigen die lid zijn van V&VN Ambulancezorg en hebben enkele samenwerkingspartners meegelezen.

Expertisegebied HEMS per Dec 2018

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.