V&VN Ambulancezorg congres - Van Triage naar Transfer

  • 7 juni 2023
  • Nieuwsbericht
  • Ambulancezorg

Ben jij er bij? 

10 Oktober Gooiland Hilversum

 

E77c1c24 C973 1487 47E3 696Ed3e821fb
D58ae162 16C1 0A42 88E9 Ae90fe5c0026

Download hier het programmaboekje.

Schrijf je hier in voor het congres.

Sprekers van het congres:

Jan de Waard, directeur RAV Brabant Midden-West-Noord --> Functiedifferentiatie, alternatieven en ontwikkelingen.

Xander Kluts, Hoofd Meldkamer RAVHM en Piet Hein Verhagen, instructeur AMPDS RAV Brabant --> Triage en nieuwe urgentie bepalingen.

Renée Kok, Regio-arts Rotterdam Rijnmond --> Ontwikkelingen van het zorcoördinatiecentrum.

Achilles Damen, landelijke verkeersofficier OM --> Landelijke verkeersofficier: een aanrijding! En dan?

Martijn Forrer, Manager opleidingen Academie voor Ambulancezorg en Krista Peeters, onderwijskundige bij de Academie --> Toekomst van de opleidingen in de acute- en de ambulance zorg.

Susanne van Gog, GGD HVB --> Ontwikkelingen Centrum Seksueel Geweld.

Rosetta Galotta & Geert Jan Deddens, VS RAV Brabant en Lissane Dommerholt & Geert Hengstman, VS Ambu Oost --> mobiel borgconsult en anderhalvelijnszorg & pilot VS/ PA op de meldkamer ambulancezorg.

Ruben Verlangen, ambulance verpleegkundige --> Meet gekte? Bekwaamheidsbeleid in de ambulancezorg.

Sandra Nessen, seniorverpleegkundige Ambulance Amsterdam --> LMC Alternatieven en toekomstige ontwikkelingen in LMC zorg.

Andrea Walratis, crisishulpverlener en trauma-expert --> Gezond blijven als zorgverlener (psychosociale arbeidsbelasting).

Karen van Veen, forensisch verpleegkundige Rotterdam --> Positie en bekwaamheid van de forensisch verpleegkundige als aandachtsfunctionaris.

Stephanie Kaalberg, verpleegkundig directeur Centrum Acute en Intensieve zorg Radboud UMC, voorzitter Cluster Acute Zorg V&VN --> Zeggenschap voor de ambulancezorgprofessional.

Rob de Kleine, directeur PDS rij opleidingen --> Rijden met OGS, zijn de regels beperkend of beschermend?

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!