Vacatievergoeding

De meeste werkgevers stellen tijd ter beschikking voor deelname aan bestuurscommissieactiviteiten van een beroepsvereniging. Neem je deel aan een bestuurscommissie, dan geeft V&VN desgewenst schriftelijk aan de werkgever aan dat er sprake is van bestuurscommissieactiviteiten. Wanneer de werkgever geen tijd ter beschikking stelt (of er geen sprake is van een werkgeverssituatie), kun je via een declaratieformulier een vacatievergoeding aanvragen.
Hier vind je meer informatie over de organen waar dat voor geldt en over de hoogte van de vergoeding.

Commissieleden Ethiek

 • Drs. Ankana Spekkink Phd, ethica, verpleegkundige en onderzoeker UVH/VPTZ, voorzitter
 • Corinne Baarssen, verpleegkundige
 • Drs. Ina van de Streek, IC-verpleegkundige / ethica
 • Dr. Inge van Nistelrooij, ethica
 • Jacqueline Jansen, verzorgende IG
 • Jos Kole, ethicus
 • Lara Cabri Bac, IC-verpleegkundige / docent
 • Marita de Kleijne, verzorgende IG
 • Marita Luisman, verpleegkundige
 • Prof. dr. Saskia Teunissen, hospicezorg
 • Sophie Meijer, cliëntvertegenwoordiger
 • Drs. Susan Konst, Verpleegkundig Specialist en cultuurhistoricus

Commissieleden Onderwijs

 • dr. C.G.M. Sino (voorzitter), Directeur Instituut Verpleegkundige Studies 
 • M. Guchelaar, voorzitter V&VN Opleiders
 • A. Dassen, Albeda college, adjunct directeur branche gezondheidszorg
 • drs. K. Boonstra, College Zorg Opleidingen, directeur-bestuurder
 • dr. J.W.B. Peters, Hogeschool van Arnhem & Nijmegen, voorzitter LOO MANP, hoofdopleider
 • dr. C.T. van Til, Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem, manager leerhuis
 • E. Nijhof, Van Kleef Instituut, directeur
 • ir. S.C. van Bronkhort (secretaris), V&VN, adviseur registers