Governance Code

V&VN hecht aan een gezonde governance. Niet alleen zorgbreed, maar ook binnen de eigen organisatie. Daarom heeft V&VN in 2016 besloten de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling, opgesteld door de KNAW, te onderschrijven. V&VN neemt ook een bepaling hierover op in de statuten. Concreet betekent dit dat een gezonde governance leidend is in ons bestuurlijk handelen - zowel als verenigingsbestuur als binnen de afdelingen en platforms die binnen V&VN actief zijn.