Samenstelling Commissie van Bezwaar en Beroep

Samenstelling Commissie van Bezwaar en Beroep 

Voorzitter: de heer mr. G. van Poppel
Vice-voorzitter: mevrouw mr. M. van de Griendt
Ambtelijk secretaris: mevrouw mr. J.A. Rendering

Leden kamer 1: Verpleegkundig Specialisten Register
  • Mevrouw C.J. Brouwer
  • De heer A.A.C. van Roij
  • De heer A.W.J. de Lange
  • Mevrouw I. Bijker
Leden kamer 2 : Kwaliteitsregister V&V en leden kamer 3: Register Zorgprofessionals
  • De heer P.J. Goddijn
  • Mevrouw J. Roders-Biemond
  • Mevrouw T.N. Tromp