Verdiepen & verbreden

De AGB-code
De AGB-code staat voor Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners. De code is nodig bij declaraties van geboden zorg. Lees meer

De Beginselenwet
Met de Beginselenwet wil de staatssecretaris van VWS iedere zorgvrager het recht op de regie van het eigen leven geven. Dit wetsvoorstel is nog niet goed gekeurd door de Eerste Kamer. Lees meer.

Geneesmiddelenwet
De Geneesmiddelenwet regelt in Nederland zaken rondom de productie, de handel, het voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen. Ook verpleegkundigen zijn in deze wet opgenomen. Lees meer

Gedwongen opname (Wet Bopz)
De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) regelt een gedwongen opname en beschermt mensen die hiermee te maken krijgen. Lees meer over Wet Bopz en het project en de richtlijn drang en dwang. Lees meer

Herregistratie
Sinds 1 januari 2009 zijn verpleegkundigen verplicht zich om de 5 jaar te laten registreren in het BIG-register. Lees meer

Wet BIG
Waar dient de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg voor? Lees meer