De strijd tegen registratielast

V&VN strijdt al lange tijd tegen de registratielast in het algemeen en de 5 minuten registratie in de wijkverpleging in het bijzonder. Een overzicht: