Wat doet V&VN

 • Acties voor schrappen van onnodige administratieve handelingen.
 • Beïnvloeden politiek.
 • Deelname Werkgroep Administratieve Lasten Wijkverpleging.
 • Deelname programma ‘Ontregel de Zorg’.
 • Project standaardiseren van zorggegevens.

Laatste nieuws

Stap 2: Start met opruimen

Inmiddels zijn al aardig wat hulpmiddelen gemaakt waarmee je direct aan de slag kunt in je eigen team. Organiseer bijvoorbeeld eens sessie in je team over administratieve lasten. Of zet het bijvoorbeeld op de (wekelijkse) agenda. We lichten er een paar uit!

 1. Aan de slag met cijfers door: Weet wat je meet
  Met het interactieve werkblad ‘Weet wat je meet’ krijg je goed zicht in welke cijfers je uit registraties kunt halen. Een deel van de gegevens die verpleegkundigen en verzorgenden vastleggen zijn wel degelijk nuttig. Ze geven bijvoorbeeld een beeld van hoe vaak iets voorkomt en vormen daardoor het startpunt van een teamgesprek over de geboden zorg. “Herkennen we de cijfers? Hoe waarderen we ze? Is dit goed of kan het beter? Ga zelf aan de slag met: 'Weet wat je meet’.

 2. Toolkit: minder papier - meer tijd voor zorg
  Via de Vilans webshop kun je de toolkit : minder papier, meer tijd voor zorg’, bestellen. Hier lees je wat je in de toolkit vindt.

 3. Aan de slag met de hulpmiddelen op Ontregel de Zorg
  Op de website Ontregel de Zorg vind je onder andere hulpmiddelen om zinnige administratie van onzinnige te onderscheiden. Ook vind je er het laatste ‘schrapnieuws’.

 4. Registratielast verminderen via Zorg voor Beter.

Stap 3: Blijven opruimen

Het vasthouden aan afgeschafte administratie of het alleen zeggen dat het niet hoeft is vaak niet voldoende. Het afschaffen van handelingen kan dus tijd kosten én sommige handelingen die afgeschaft lijken, kunnen ook weer terug komen. Wat helpt is af en toe de volgende kritische vragen eens door te lopen. Zo hou je vast aan wat ook afgeschaft is.

8 kritische vragen die je kunt stellen bij administratieve handelingen:

 1. Welk doel heeft deze registratie?
 2. Hoeveel tijd kost het en wat levert het op? (Bedlegerige patiënten wekelijks wegen geeft een onevenredig grote werkbelasting in verhouding tot de opbrengst op patiëntniveau.)
 3. Leveren de uitkomsten van de registratie wat op voor de individuele patiënt/ cliënt?
 4. Komt het de werkzaamheden van de verpleegkundige of verzorgende ten goede of staat het in de weg?
 5. Wanneer krijgen we het resultaat van deze registraties te zien?
 6. Kunnen we tijd vrij maken om met de resultaten een kwaliteitsproject te starten?
 7. Kan een administratieve collega de registratie uitvoeren?
 8. Kan de ICT-afdeling het registratieproces beter inrichten?