Wat doet V&VN

 • Oplossen van landelijke actiepunten uit het actieprogramma ‘Ontregel de Zorg’.
 • Beïnvloeden politiek.
 • Deelname Werkgroepen Administratieve Lasten Wijkverpleging, medisch specialistische zorg, langdurige zorg.
 • Samen met andere landelijke partijen achterhalen wat oorzaken zijn van registraties en actief meewerken aan de oplossing.
 • Het effect van registraties in de praktijk monitoren, door eigen enquêtes en peilingen.
 • Werken aan duurzame oplossingen voor registratielast, via het Project standaardiseren van zorggegevens.

Wist je dat...

Wist je dat V&VN een ervaringenbox heeft speciaal voor de 5minutenregistratie? Lukt het in jouw organisatie niet zo vlot met het afschaffen van de 5-minutenregistratie, of is de 5-minutenregistratie afgeschaft maar levert de nieuwe werkwijze ook nieuwe administratieve lasten op? Neem dan contact op met de ervaringenbox bij V&VN: 5minuten@venvn.nl

Laatste nieuws

Stap 2: Start met opruimen

Inmiddels zijn er diverse hulpmiddelen gemaakt waarmee je direct aan de slag kunt in je eigen team. Organiseer bijvoorbeeld een sessie in je team over administratieve lasten. Bespreek concrete registraties met de kwaliteitsadviseur of Chief Nurse Information Officer (CNIO).Of zet het onderwerp op de (wekelijkse) agenda. We lichten er een paar uit!

 1. Toolkit: minder papier - meer tijd voor zorg
  De Toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’ helpt jou en je team op een gestructureerde en eenvoudige manier onnodige registraties te schrappen. De Toolkit is via de Vilans webshop te bestellen.
 2. Niet alleen schrappen maar ook snappen
  Niet alle registraties zijn onzinnig of overbodig. Op de website Ontregel de Zorg vind je onder andere De Trechter van Verdunning en De Argumentenkaart. Deze hulpmiddelen helpen je om zinnige registratie van onzinnige te onderscheiden.
 3. Website Zorg voor Beter
  Op de website Zorg voor Beter staan op de themapagina Regeldruk informatie, hulpmiddelen, tips en voorbeelden.

Stap 3: Blijven opruimen

Het vasthouden aan afgeschafte registraties of het alleen zeggen dat het niet hoeft is vaak niet voldoende. Het afschaffen van handelingen kan dus tijd kosten én sommige handelingen die afgeschaft lijken, kunnen ook weer (op een andere manier) terug komen. Wat helpt is af en toe de volgende kritische vragen eens door te lopen. Zo hou je vast aan wat ook afgeschaft is.

8 kritische vragen die je kunt stellen bij administratieve handelingen:

 1. Welk doel heeft deze registratie?
 2. Hoeveel tijd kost het en wat levert het op? (Bedlegerige patiënten wekelijks wegen geeft een onevenredig grote werkbelasting in verhouding tot de opbrengst op patiëntniveau.)
 3. Leveren de uitkomsten van de registratie wat op voor de individuele patiënt/ cliënt?
 4. Komt het de werkzaamheden van de verzorgende, verpleegkundige of verpleegkundig specialist ten goede of staat het juist in de weg?
 5. Wanneer krijgen we het resultaat van deze registratie terug te zien?
 6. Kunnen we tijd vrij maken om met de resultaten een kwaliteitsproject te starten?
 7. Kan iemand anders bijvoorbeeld een administratieve collega de registratie uitvoeren?
 8. Kan de CNIO in samenwerking met de ICT-afdeling het registratieproces beter inrichten?