Verdiepen & verbreden

Wil je meer weten over de professionele standaard, lees dan: De professionele standaard, een uitwerking.

Beroepscode 
De Nationale Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V) is, in verschillende situaties een
leidraad voor het handelen van verpleegkundigen en verzorgenden. Lees meer

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering
Landelijke norm voor het onderhouden van deskundig door verpleegkundigen en verzorgenden

Beroepsprofielen
De nieuwe beroepsprofielen, uitkomst van het project V&V 2020, spelen op deze veranderde zorg in. Lees meer

Richtlijnen en protocollen
Richtlijnen vormen het uitgangspunt van medisch handelen door zorgverleners. Lees meer

Wet- en regelgeving
Met wetgeving in de zorg hebben alle verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten te maken. Niet alleen wetgeving voor de omgang met patiënt/cliënt/bewoners, ook voor het uitoefenen van je beroep heb je met wetgeving te maken. Lees meer

V&VN Academie
Kennis en vaardigheden op peil houden is een belangrijk onderdeel van de professionele standaard. De V&VN Academie helpt je hierbij. Lees meer